medyauzmani.com
temsilen – Özgün Fikirler

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE TEVDİ EDİLENÜRÜNLERİ TEMSİLEN OLUŞTURULANÜRÜN SENETLERİNİN SATIŞ İŞLEMİNDEN01.01.2024 TARİHİNE KADAR SİGORTA PRİM KESİNTİSİ YAPILMAYACAK   ÖZETSGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek lisanslı depoculuk kapsamında, lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen  ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulamasını, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmıştır. TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ …

Devamını Oku

Yurt dışında bir firmayı temsilen Türkiye’de serbest bölgede verilen kalite kontrol hizmeti KDV’ye tabi midir?

KDV yayınından alıntı … Başvuru formunda belgeniz faiziyle birlikte kaydedilir; Serbest bölgede faaliyet gösteren firma ile yurt dışında yerleşik kalite kontrol firması arasındaki hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki kalite kontrol ve raporlama hizmeti, serbest bölgede yurtdışında yerleşik firma adına sizin firmanız tarafından yapılacak ve sizlerin müşteri, hizmet bedelini yurt dışında faturalandıran ve şirket adına düzenlendiğini ve …

Devamını Oku

Türkiye’yi temsilen ücret alan kişinin, Türkiye’de adresi olmayan yabancı bir şirketten aldığı ücret gelir vergisinden muaf mıdır?

Türkiye’de adresi olmayan Çinli bir şirketten Türkiye temsilcisi olarak ücret alan kişinin elde ettiği ücret gelir vergisinden muaf mıdır? GVK’nın 23/14’ü. Aşağıdaki makale. Madde 23/14. a) Hukuki ve ticari statüsü Türkiye’de bulunmayan sınırlı sorumluluğa tabi işverenlerin istihdam ettiği hizmet personeline işveren tarafından Türkiye dışında elde edilen kazanç üzerinden döviz olarak ödenen ücretler, b) Hukuki ve …

Devamını Oku