https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
sorumlulukları - Özgün Fikirler

Askerlik ve yasal görev nedeniyle işten ayrılanlara karşı işverenin sorumlulukları nelerdir?

Manevra veya mutad askerlik hizmeti dışında herhangi bir nedenle askere alınan veya herhangi bir kanundan kaynaklanan çalışma görevi nedeniyle işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi, işten ayrıldıktan iki ay sonra işveren tarafından feshedilmiş sayılır. iş. Bir işçinin bu haktan yararlanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Her ek yıl için, bir yılı …

Devamını Oku

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir? Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları …

Devamını Oku

AR-GE Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları nelerdir?

(1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere; a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi, b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve …

Devamını Oku

Limited şirket ortaklarının kamu ve genel borçlara karşı sorumlulukları nelerdir?

LTD.ŞTİ’lerde şirket ortaklarının sorumluluğu hakkında 1- Şirket ortaklarının borçlarından sorumluluğu, kurucu ortağın veya daha sonra satın alıp şirkete ortak olanın sorumluluğu arasında bir fark var mıdır? 2- Kurucu ortağın veya daha sonra sosyal güvenlik garantisi – vergiler – ve şirketin ticari borçları – alacakları karşılığında şirkete ortak olan hisselerin sorumluluğu nedir? Vergi hukuku açısından 6183 …

Devamını Oku

Taşeron kimdir ve sorumlulukları nelerdir?

İşyerinde mal veya hizmet üretimi ile ilgili bir işte veya bir işin bir bölümünde veya uzantısında bir işverenden iş alan ve bu iş için tayin edilen sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye taşeron denir. Sigortalı üçüncü bir kişi vasıtasıyla işe alınmış ve onunla sözleşme yapmış olsa bile, asıl işveren bu Kanun kapsamında işverene yüklenen yükümlülüklerden alt işverenle …

Devamını Oku

LLC ve limited şirket yönetiminin sorumlulukları nelerdir?

Şirket adına hareket eden bir Limited Ortak, Ticari Acente, Ticari Acente veya Gezici Tacir Memuru sıfatıyla hareket ettiğini açıkça beyan etmeksizin, bu işlemlerden dolayı gerçek 3. kişilere karşı Limited Ortak sıfatıyla sorumlu olacaktır. Şirket ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmış ise, Limited şirket, şirketin sınırlı sorumluluğunu bildiğini ispat etmedikçe, şirketin bu tür borçlarından komandit …

Devamını Oku

Anonim şirketleri temsil eden kişilerin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Temsile yetkili olanlar şirket adına şirket amaç ve konusuna giren her türlü ticari ve hukuki işlemleri yapabilir ve şirket adresini bu amaçla kullanabilirler. Kanuna ve şirket esas sözleşmesine aykırı işlemlerden dolayı şirketin rücu hakkı saklıdır. Temsile yetkili kişilerin üçüncü kişiler nezdinde iş konusu dışında yaptıkları işlemler de Şirket’i bağlar; Durumun gerektirdiği şekilde, üçüncü kişinin işlemin …

Devamını Oku

Geçici iş sözleşmesi kapsamında işçinin işverene ve onun çalışanlarına karşı sorumlulukları nelerdir?

geçici işçi çalıştıran bir işveren; Geçici işçi temin sözleşmesi gereği ve işin gerektirdiği şekilde geçici işçiye talimat verme yetkisine sahiptir. İşyerindeki boş kadroları geçici işçiye bildirmek ve Türkiye İş Kurumunca istenen belgeleri belirtilen süreler boyunca saklamakla yükümlüdür. Geçici işçi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ve 14 üncü …

Devamını Oku

Gemi kaptanlarının sorumlulukları nelerdir? – Muhasebe Haberleri

Gemi kaptanlarının sorumlulukları nelerdir? Kaptan, ihmalinden doğan zararlardan ve özellikle bu ve diğer bölümlerde belirtilen görevlerini yerine getirmemesinden doğan zararlardan yolcular dahil gemi ve yük ile ilgili herkese karşı sorumludur. Cihaz komutuna uyulması kaptanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Durumu bilen kaptana emir veren mal sahibi de sorumludur. Kaptan, sorumluluk sınırlamasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası …

Devamını Oku

İş kazası ve meslek hastalığı bildiriminde işverenin sorumlulukları nelerdir?

iş sahibi; Tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yapar ve raporlar hazırlar. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanmaya veya ölüme neden olmayan ancak işyeri veya iş ekipmanının zarar görmesine neden olan veya çalışana, işyerine veya iş ekipmanına zarar verebilecek kazaları incelemek ve raporlamak. İşveren aşağıdaki durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır: …

Devamını Oku