medyauzmani.com
site – Özgün Fikirler

Site İşletme Kooperatifleri de Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilir mi?

Site işletme kooperatifleri de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen muafiyet şartlarını taşıması halinde kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması mümkün bulunmaktadır. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi:Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç …

Devamını Oku

Site ve Binaların Ortak Kullanım Alanlarının Kiralanması Sonucu Kiracıların Tahliyesi Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Site ve binaların ortak kullanım alanları (kapıcı dairesi, müştemilat vb.) gibi yerler site ve bina sakinleri tarafından izin verildiği sürece kiralanabilir. Elde edilecek kira gelirleri; site ortak giderlerinde ya da site sakinlerinin aidatlarının düşük ödenmesi amacıyla kullanılabilir. Bina sakinleri veya site yönetimi (yönetici) ile ortak kullanım alanını kiralayan kişilerce kira kontratı düzenlenir. Kira bedeli, site/binanın …

Devamını Oku

Site yönetimleri avukatlık makbuzu stopaj kesintisi ve çalışanlarının ücret stopaj kesintisini site adına vergi dairesi şifresi alarak kendileri beyanname bildiriminde bulunabilir mi?

Site Yönetimi olarak çalışanlarımızın ücret stopaj kesintilerini ve avukatlık stopaj kesintilerini muhtasar beyanname ile vereceğiz. Vergi dairesi internet şifresi alımı yapabilmemiz için nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda bilgi verebilir misiniz? VUK 340 seri no.lu VUK tebliği hükümlerine göre Bahsettiğiniz siteye VD tarafından şifre verilmez. Söz konusu beyanname SMMM’ler tarafından gönderilebilir. Apt yönetimleri sadece GV …

Devamını Oku

Site yöneticisine ödenen huzur hakkı ücret bordrosuna dâhil edilir mi?

  Bir işyerinde iş akdine tabi çalışırken, 2019 yılında ikamet ettiği sitenin yönetim kurulu başkanı, üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak; aylık 1.000 TL huzur hakkı alan kişi aynı zamanda 200 TL/ay site aidatı ödemektedir. Ocak 2019 aylık muhtasar bildirimi nasıl olmalıdır?   Aidat ile huzur hakkının mukayesesi olmaz. Huzur hakkı için bordro düzenlenir. Aidat …

Devamını Oku

Site Yöneticilerine Ödenen Huzur Hakkı İçin Gelir Vergisi Ve Damga Vergisi Hesaplanır Mı?

Site yöneticileri aylık huzur hakkı ödemelerinde DV ve gelir vergisi istisna tutarları var mıdır? GVK 61. maddesinde Huzur hakkı Ücret olarak tanımlanmıştır. Şirketlerden veya diğer kuruluşlardan alınan huzur hakları için Asgari ücret kadarlık ücret ödemesinden hesaplanan GV ve DV istisnadır İstisna edilen tutarın üzerinde ödeme yapılır ise Fazlası için GV ve DV kesintisi yapılır.   …

Devamını Oku

Vergi Mükellefi Olan Kişinin Aynı Zamanda Site Yönetiminden Aldığı Huzur Hakkı İçin G.V. Beyanı Verilecek Mi?

Şahıs vergi mükellefi olan kişi aynı zamanda site yönetiminden huzur hakkı olarak 2022 yılında 28.000 TL toplam ücret almıştır. Gelir vergisi beyanında beyan edilecek mi? Tek işverenden ücret /Huzur hakkı alınması halinde 2023 yılı için toplam 150.000 TL den az ise yıllık beyannameye dahil edilmez. (GVK Md.86) Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, …

Devamını Oku

Kooperatifin aktifine kayıtlı demirbaşı bedelsiz site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu nedir?

Kooperatifin aktifine kayıtlı demirbaşı bedelsiz site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu nedir? KONU Kooperatifin aktifine kayıtlı demirbaşı bedelsiz site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu   SORU …tasfiyeye girmiş olan kooperatifinizin envanterinde kayıtlı demirbaşları site yönetimine bedelsiz olarak devir işleminin KDV ve Kurumlar Vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş …

Devamını Oku

Site içinde bulunan ve sadece site sakinleri tarafından kullanılan kapalı otopark inşaatı sebebiyle işyerlerine yapılan ilave m²’ler için Emlak Vergisi Ödenecek mi?

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKonya Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 31435689-175[E.168888]-E.70055 16.07.2019 Konu : Site içinde bulunan ve sadece site sakinleri tarafından kullanılan kapalı otopark inşaatı sebebiyle işyerlerine yapılan ilave m²’lerin Emlak Vergisi hesaplanması hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; … adresinde maliki bulunduğunuz üç adet dükkan için tahakkuk ettirilen …

Devamını Oku

Site yönetimine düzenlenen güvenlik hizmeti faturasında KDV tevkifatı olacak mı?

Güvenlik firmasıyız, site yönetimine fatura keseceğiz. Tevkifatlı mı yoksa normal mi kesmemiz lazım? Site; KDV mükellefi olmadığı için KDV tevkifatı olmaz. Temizlik işlemi yapan kurumlar vergisi mükellef kdv mükellefiyeti olmayan site yönetimine fatura kesecek. Bu keseceği faturada kdv tevkifatı yapması gerekir mi? KDV tevkifatı yapılmaz. Site yönetimi KDV mükellefi veya belirlenmiş alıcılar grubundan değil. T.C. …

Devamını Oku

Site ortak alanlarından kira geliri elde edenler dikkat!

1- Site veya daire ortak alanları kiralanabilir mi?Evet. Ortak alanlar dairelerden veya sitelerden kiralanabilir. 2- Kira geliri kimler?daire, site vb. 3. Şahıslara, hisseleri nispetinde, ortak kullanım alanlarının çeşitli maksatlarla kiraya verilmesinden ve kullanılmasından elde edilen gelirler Dairelerin sahiplerine aittir. 3- Ne tür bir gelir olabilir?gelir türleri örnekleri; İç ve dış duvar, cephe, asansör, konut alanları …

Devamını Oku