https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
riskinden - Özgün Fikirler

Döviz kuru riskinden korunmalı mevduata dönüşümde dördüncü dönem geçici vergisinden yararlanmaya engel bir durum var mı?

Geçici vergi dönemi 25 Şubat’a kadar uzatılırsa, örneğin 22 Şubat’ta Türk Lirası’na çevrilirse, döviz riskinden korunmalı mevduata geçişte toplam kamu değerinin dördüncü döneminde istisnadan yararlanmaya engel olur mu? ? 31.12.2021 tarihi itibarıyla mükelleflerin bilançolarında yer alan döviz ve altın hesapları ile 1/1/2022 (bu tarih dahil) itibarıyla açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri Kanunun Geçici …

Devamını Oku

Döviz kuru riskinden korunmalı mevduat hesabından alınan faiz geliri ve kur farkı ara dönem beyannamesi üzerinden nereye beyan edilir?

31.03.2022 tarihi itibariyle bilançomuzdaki döviz bakiyemizin belli bir kısmını Haziran ayı içerisinde KKM hesabına bağlamış bulunmaktayız. Dönem sonu değerlemesinden doğan kambiyo kazançları istisnasını 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü maddesindeki “dönem sonu değerlemesinden doğanlar dahil” ibaresinden hareketle hesaplıyoruz, ancak bunu geçici vergi beyannamesine yazın. İstisnadan yararlanamayız. Türmob’un teklifinde 31.03.2022 bakiyeleri için kur …

Devamını Oku

Döviz riskinden korunma amaçlı vadeli mevduatlar için kur farkı geliri istisnası nasıl hesaplanacak?

01/2022 dönemi için kur korumalı vadeli mevduatlara ilişkin kur farkından gelir istisnasının hesaplanmasına ilişkin yöntemi gösteren bir tablo veya herhangi bir model çalışması var mı? Bu konu için özel bir program yoktur. Aşağıdaki linkteki açıklamadaki tablolardan ve bilgilerden yararlanın. Türk Lirası ve altın hesaplarına çevrilen kur farkları, faiz, temettü ve diğer döviz kazançlarının kurumlar vergisi …

Devamını Oku

Döviz riskinden korunma amaçlı mevduatlardan elde edilen kazançlar, ara dönem vergi beyannamesi ile birlikte gelir tablosuna dahil edilecek mi?

Döviz hedge edilmiş mevduattan elde edilen karı, ara vergi beyannamesi üzerinde gelir tablosunda göstermek zorunda mıyız? Göstermek zorunda olsaydık, reklamda nerede gösterirdik? KKM hesabından elde edilen faiz gelirleri 642 nolu hesapta, kur farkı ise 646 nolu hesapta yer almaktadır. Gelir tablosunda yer alan kar, ara dönem vergi beyannamesine aktarılmakta ve bu tutarlar (KKM hesabının 642 …

Devamını Oku