https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
ölümü - Özgün Fikirler

Borçlunun ölümü halinde kamu alacakları nasıl tahsil edilir?

Borçlunun ölümü halinde genel makbuz nasıl tahsil edilir?Borçlunun ölümü halinde,1- Mirası reddetmeyen mirasçılar hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.2- Borçlunun vefatından önce başlatılan takipler devam ediyor.3- Bu hükmün istisnası, mirasın mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren hallerdir.4- Mirasın deftere göre kabulü halinde, Mirasçı, defterde kayıtlı olmasa bile, mirasının miktarı kadar kamu borcundan sorumludur.5- …

Devamını Oku

Mükellefin ölümü ve mirasçılarının reddi halinde vergi dairesinden çıkma işlemlerini kim yapacak?

Kişisel bütçe yöntemine göre defter tutan mükellefim 17.06.2020 tarihinde vefat etmiştir. Hukuki süreci bildiğim halde mükelleflerimin mirasçıları ile görüştüğümde ticarete devam etmeyeceklerini ve reddedilen miras talebinde bulunabileceklerini söylediler. Mirasçılar mirası talep ederlerse; Geri kalan mal ve demirbaşların faturasını nasıl ve kim kesecek, tatil işlemlerini vergi dairesi kim yapacak? Mirasın reddi halinde mirasçılar bahsettiğiniz işlemleri yapamazlar. …

Devamını Oku

LLC’deki ortaklardan birinin ölümü durumunda ne yapılmalı?

Ltd. Şirketin tek ortağının ölümü halinde, mirasçıların ölüm raporunu vergi dairesine bildirdiği süre boyunca şirketin faaliyetlerine (faturalandırma ve diğer faaliyetlerin) devam etmesi için nasıl bir prosedür izlenir? Miras reddedilmezse, mirasçılar Ticaret Sicili’nden yeni ortak veya ortaklar olarak tescil edilir. Tüzel kişilik faaliyetine devam eder. Ltd. Şirketin tek ortağının ölümü halinde izlenen prosedür nedir? Kanun, payların …

Devamını Oku

Ticaret defterine konu olan gerçek kişinin ölümü halinde hangi beyanların verilmesi gerekir?

Türkiye’de ikamet eden bir Türk vatandaşına yurt dışından bedelsiz para transferi Türkiye’de veraset ve intikal vergisine tabi midir? Evet. Veraset ve intikal vergisi ödenecek. Ticaret Defterine tabi tacir mükellefi 25.11.2010 tarihi itibariyle vefat etmiştir. Mirasçıları faaliyete devam etmeyecek. Merhumun yaklaşık 20.000 TL malvarlığı vardır. Bu durumda gelir vergisi ve veraset vergisi açısından (faturalı mal veya …

Devamını Oku

İşverenin ölümü halinde işçiler işten çıkarılır mı?

Mükellefin iki çalışanı vardır. Kçö 06/30/2020 tarihinden önce başvurmuştur. Çalışanlar 22,5 saatten yararlanır. 01/11/2020 tarihinde işe yeni başlayan işçi için teşvik sorgulaması yaptığında 27256 sayılı Kanuna göre 20 Aralık ve 21 Ocak tarihlerinde teşvikten yararlanmaktadır. Bu çalışan Nisan ayında başka bir işyerinden kçö ödeneğinden yararlanmıştır. Sonra işini bıraktı. Mükellefin işyeri kısmi sürelidir. Yeni işe alınan …

Devamını Oku

Tek ortaklı LLC sahibinin ölümü halinde mali müşavir tüzel kişi adına beyanname vermeye devam edebilir mi?

Tek ortaklı limited şirket sahibinin ölümü. Mirasçılık belgesi verilinceye kadar şirkete ilişkin beyannamelerin (KDV, Muhtasar, SGK, Geçici Kurumlar Beyannamesi V) verilmesi, defter-i kebir Sertifikalar ve benzeri işlemler nasıl yapılacak? TTK ile ilgili olarak Şirket’in temsili boş kalmıştır. Tüzel kişi adına beyanlarda bulunmaya devam edebilirsiniz. 15 yıl önce babasını kaybeden arkadaşımız da 2 hafta önce covid-19 …

Devamını Oku

Maliye ölümü gösterdi, sıtmayı maskeledi

Doktor. Numan ErginAvukat, YMM, E. Hesap Uzmanı[email protected] doktorDeğerli Okurlarımız, Geçen Cuma günü, bazı vergi düzenlemelerini içeren Torba Yasa Tasarısı Meclis’e sunuldu. Bu yazımda teklifte yer alan vergi ile ilgili yapılması beklenen değişikliklerden bahsedeceğim. Öncelikle tüm firmaları yakından ilgilendiren listeden başlayayım. Kurumlar vergisi kanununa geçici bir madde eklenmesiyle birlikte kanunda %20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 …

Devamını Oku

Gelir vergisi mükellefinin ölümü halinde sadece kısa vadeli vergi beyannamesi verilmesi yeterli midir?

Geçici vergi beyannamesi mükellefin ölümü halinde verilir mi? Sadece kısa vadeli yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek yeterli midir? Kısa vadeli yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz yeterlidir. vefat halinde kısa çalışma izni ile birlikte sunulması gereken tam çalışma izninin elektronik ortamda alındığına dair açıklama; Elektronik beyanname sistemi üzerinden verilecek beyannamede, ilgili döneme ait verilmesi gereken yıllık …

Devamını Oku

Şirket ortaklarının ölümü halinde mirasçıları şirketteki paylarını reddedebilir mi?

LLC’mizin hissedarı vefat etmiş olup, bir hissedarı olup, hissedarı müdürdür. Şirketin SGK ve vergi borcu bulunmaktadır. Ve mirasçıları, miras yoluyla sürgün yolunu seçtiler. Şirketin bir sonraki muhasebe sürecinde nasıl ilerlemeliyiz? Muhasebe açısından değil ortaklık yapısı açısından değerlendirilecek olan bölüm burasıdır. Mirasçılara ret miras kaldığında, paylar mirasçıların soyundan gelenlere geçer. Yetkili mahkemede dava edilerek payların kime …

Devamını Oku

SMMM, çalıştığı işyerinin sahibi olan meslek mensubunun ölümü halinde görevi devralan 4/1-a statüsündeki bir ofiste çalışabilir mi?

4a Smmm, Smmm’in çalıştığı makam için vefatı halinde, Sgk’lı Smmm’in vefat etmesi halinde, Sgk’lı olarak bir büroda çalışabilir mi? Mükelleflerin mağdur olmaması için neler yapılmalı? Ofiste çalışan Smmm ofisi devralabilir. Vefat eden meslek mensubunun ölüm tarihinden itibaren VD sorumluluk da açar. Bağlılıkla Bağ-kur’a üye olur. Kaynak: ISMMMOYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, …

Devamını Oku