medyauzmani.com
ölümü – Özgün Fikirler

Amme Borçlusunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Takibi Sonlandırılır mı?

1- TECİL EDİLMİŞ AMME ALACAĞININ MAHKEME TARAFINDAN İCRANIN ERTELE KARARI VERİLMİŞSE NE YAPILIR?İdarece tecil edilmiş bir amme alacağı hakkında kaza mercilerince (mahkeme) icranın tehiri (erteleme) kararı verilmişse;1.1- Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden az olduğu takdirde; tecil olunan alacak icranın tehiri müddetinin sonundan tecil müddeti sonuna kadar olan müddet içinde ve kaza mercilerinin tehiri dolayısıyla …

Devamını Oku

Gazetecinin Ölümü Sebebiyle Ailesine Verilecek Ölüm Tazminatı Neye Göre Hesaplanır?

Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ölen gazetecinin aylık ücretinin 3 mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir. Kaynak: Basın İş Kanunu Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme …

Devamını Oku

Geçici Köy Korucularının Sakatlanma Ve Ölümü Halinde Bağlanacak Aylık Ve Tazminat Ödemesi Nedir?

1- KİMLERE BU KAPSAMDA AYLIK BAĞLANMAKTADIR?2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun 4. maddesi uyarınca;1.1- Herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi hizmeti olmayan,1.2- Kurumdan bu hizmetleri nedeniyle aylık almayan,1.3- Kurumdan bu hizmetleri nedeniyle gelir almayanGeçici Köy Korucusu ve Gönüllü Köy Korucularından görevlerinin neden ve etkisiyle engelli hale gelenlerin kendilerine, ölenlerin ise hak sahiplerine aylık …

Devamını Oku

Şirketin tek hissedarının ölümü halinde ne yapılmalıdır?

Şirketin tek hissedarının ölümü halinde, yönetim kurulunca şirket işlemlerini yapmaya yetkili kılınan üyenin imzasının geçerlilik süresi nedir? Ölen kişinin başkasına verdiği vekâletname onun ölümü ile sona erer. Payların mirasçılarına intikal etmesi ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi gerekir. Kaynak: ISMMMOYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece …

Devamını Oku

Kollektif şirketlerde ortağın ölümü halinde şirket devam eder mi?

1- Grup şirketlerinde ortak ölürse şirket devam edebilir mi?1.1- Ölen ortağın mirasçıları ile şirketin devamına ilişkin şirket sözleşmesinde hüküm yoksa, şirket mirasçıların ve diğer ortakların oy birliği ile alacağı kararla aralarında devam edebilir. Mirasçılar veya bunlardan biri şirkette kalmayı kabul etmezse, Diğer ortaklar, ölen ortağın mirasçılarına rücu eden paylarını ödeyerek onları şirketten çıkarabilir ve şirketi …

Devamını Oku

İşverenin ölümü halinde KDV nasıl beyan edilir?

İşverenin ölümü halinde KDV nasıl beyan edilir? KDV kanunu ile ilgili yapılması gerekenler Mükellefin ölümü halinde KDV beyannamesi verme süresine üç ay eklenir. Örnek 3: 15 Haziran 2018 tarihinde üçer aylık vergi dönemine tabi olarak gerçek usulde vergilendirilen bir mükellefin ölümü halinde, vefat tarihine kadar olan dönem yani 1 Nisan – 15 Haziran arasındaki dönem …

Devamını Oku

İşverenin ölümü halinde ÖTV beyannamesi nasıl verilir?

İşverenin ölümü halinde ÖTV beyannamesi nasıl verilir? Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndan Yapılması Gerekenler 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (15/2-a) maddesine göre, kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan tescil ve tescile tabi malların hak sahipleri dışındaki kişiler tarafından edinilmesinde, İstisna, tescil ve tescile tabi mallar, veraset yoluyla intikal hariç olmak üzere, tescil ve tescil …

Devamını Oku

Gelir mükellefinin ölümü halinde mirasçılar ne yapar?

Bilanço işlemlerine tabi bireysel bir gelir vergisi mükellefinin ölümü. Mirasçılarından biri diğer varislere devrederek işi devam ettirmeye karar verdi ve o da idare etti. Ölenin bilançosu, kıstlanmış gelir vergisi üzerinden mi kapatılmalıdır, yoksa kalan bakiyeler bilanço dışı bırakılarak, mirasçı devam ettiği için o bakiyeler mevcut mirasçıya açılış kaydı olarak mı aktarılmalıdır? Vefat tarihi itibariyle düzenlenecek …

Devamını Oku

Limited şirketin tek ortağının ölümü halinde tüzel kişilik sona erer mi?

Vefat eden LLC sahibi adına mirasçılık belgesi olmadan vergi dairesi ve SGK şifreleri ile işlem yapılabilir mi? Limited şirket ortağının ölümü ile tüzel kişilik ortadan kalkmaz. Mirasçılar şirketi devam ettirmeye karar verirlerse şirketin yeni ortakları mirasçı olur ve şirket devam eder. Şirketin işlemlerine devam edebilirsiniz. 3568 Sayılı Kanuna İlişkin 37 Sayılı Tebliğ’e göre yapılan hesaplamaya …

Devamını Oku

Mali Müşavirin birinci derece yakınının ölümü halinde arabuluculuk ve sorumluluk sözleşmesi uzatılan mükelleflerin izin süreleri uzar mı?

Meslek mensubunun birinci derece yakınının ölümü halinde aracılık ve sorumluluk sözleşmesi uzatılan mükelleflerin beyan süreleri uzar mı? VUK 118 numaralı oda ve sirk web sayfasında yer alan tema ile ilgili ilan için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanı Dönemsel Vergi Usul Kanunu / 118 Tema: Ölen meslek mensupları veya …

Devamını Oku