medyauzmani.com
News – Özgün Fikirler

Emre Yazılı Havale Nedir? – Muhasebe News

1- EMRE YAZILI HAVALE NEDİR?Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları içeren havaleler poliçe hükmündedir. 2- EMRE YAZILI HAVALELERDE KABUL ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?2.1- Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez.2.2- Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınılırsa hamilin bu sebepten dolayı başvurma hakkı …

Devamını Oku

İşgücü İstatistikleri, Ocak 2018 – Muhasebe News

İşsizlik oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşti  Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile %10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin …

Devamını Oku

Seragazı Emisyon İstatistikleri, 2016 – Muhasebe News

Seragazı Emisyon İstatistikleri, 2016 Toplam sera gazı emisyonu 2016 yılında 496,1 Mt CO2 eşdeğeri olduSera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel …

Devamını Oku

UMS/UFRS nedir? – Muhasebe News

Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS’ler), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilerek yayımlanan muhasebe standartları setidir. Bu Standartların dünya genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla halka açık işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları tarafından uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. 2001 yılına kadar UMS adıyla yayımlanan bu Standartlar, bu tarihten sonra UFRS …

Devamını Oku

Kapasite Raporu İstatistikleri – Muhasebe News

Kapasite Raporu İstatistikleri 0/03/2010 tarihinde yapılan V. İstatistik Konseyi Toplantısında alınan karar gereğince, Türkiye’de sadece sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik istatistiklerle ilgili “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu İstatistiklerinin” Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanma sorumluluğu TOBB’a verilmiştir. 18/07/2011 tarihinde Birliğin talebiyle ilgili istatistik konu başlığı, istatistiklerin Sanayi Kapasite Raporlarından derlenmesi gerekçesiyle “Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri” …

Devamını Oku

IASB nedir? – Muhasebe News

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board – IASB), 1973 yılında Londra’da faaliyetlerine başlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin (International Accounting Standards Committee – IASC) bir uzantısı şeklinde 2001 yılından bu yana bağımsız bir düzenleyici otorite olarak Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını geliştiren ve yayımlayan kuruldur. Kaynak: KGKYasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler …

Devamını Oku

İstatistiklerle Çocuk, 2017 – Muhasebe News

Türkiye nüfusunun %28,3’ünü çocuk nüfus oluşturdu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, bunun 22 milyon 883 bin 288’ini çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken, bu oran 1990 yılında …

Devamını Oku

KDV’ye Göre İthalat İstisnası! – Muhasebe News

1- KDV KANUNUNA GÖRE HANGİ TESLİM VE HİZMETLER VERGİDEN İSTİSNADIR?Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır,1.1- KDV Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,1.2- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun …

Devamını Oku

Tahakkuk Fişi Nedir? – Muhasebe News

1- TAHAKKUK NEDİR?Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. 2- VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU NASIL YAPILIR?Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler Tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 3- TAHAKKUK FİŞİ NASIL VE KAÇ NÜSHA DÜZENLENİR?Vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir …

Devamını Oku

İşsiz NEDİR? – Muhasebe News

İşsiz(Unemployed) İşi olmayan, iş arayan ve bu konuda girişimde bulunmuş olan kişiler işsiz olarak tanımlanmaktadır.     Kaynak: TCMBYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile …

Devamını Oku