https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
maden - Özgün Fikirler

14 milyon metreküp atık su maden şirketleri tarafından arıtıldı

Su, kanalizasyon ve atık için maden işletme istatistikleri 2018 Madencilik şirketleri aracılığıyla 249 milyon m3 Su çekildi Madencilik işletmelerinin su, kanalizasyon ve atık istatistik araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında 249 milyon metrekarelik alanda maden işletmesi gerçekleştirilmiştir.3 su yüzü. Suyun %51,2’si kuyudan, %22,3’ü denizden ve Al-Ayoun’dan, %10,4’ü ocak suyundan, %4’ü nehirden, %3,7’si Al-Baraka Gölü’nden ve %8,4’ü …

Devamını Oku

Ayrı maden atıklarında altın ve gümüş satışı KDV’den muaftır.

TCGelir Yönetimi BaşkanıBalıkesir Vergi Dairesi(Gelir Kodu Grubu Yönetimi) sayı : 75766797-130[2018/1746]- 3076 AH 13.01.2021 Tema : Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş veya kadmiyum içeren maden atıklarının satışı KDV’den muaftır. Faiz adına kayıtlı belge için başvuru formunun incelenmesinden… Başkanlığınızca açık veya kapalı ihale usulü ile satışına karar verilen il sınırlarında bulunan maden ocağından (kurşun ve çinko) …

Devamını Oku

Maden şirketinin gelir ve gider hesaplarını hesap planında hangi hesaptan takip etmeliyim?

Madencilik amacıyla hacklenen lisanslı maden sitelerinin hesaplarının konsolide grafiğinde hangi hesap izleniyor? Özel bir atama yoktur. 15, 7 ve 6 hesap kullanılmaktadır. Kaynak: ismmoYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema …

Devamını Oku

Zonguldak Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Bülent Ecevit 24.2.2020

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT MADEN MAKİNELERİ ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1 – (1) bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, faaliyet alanları, idari organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek. İhtisas Makale 2 …

Devamını Oku

Maden ruhsatı başvurusu nasıl yapılır?

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve maden işletmek üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip şirketler, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların teşekkülleri, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile diğer kamu kurum, kuruluş ve dairelerinin tek bir gerçek veya tüzel kişi adına. ikincisi. Grup B ve IV. Kolektif madenler dışındaki ruhsatlar …

Devamını Oku

E-madencilik uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte 22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Madenciliğe ilişkin çevresel hassasiyetlerimiz en yüksek standarttadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Federasyonu (TOBB) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Federasyonu (TOBB) Başkanı ve TOBB Maden Meclisi Başkanı İbrahim ile görüştü Khalil Kershan ve üyeler video konferans yoluyla. Bakan Dönmez, küresel ekonomik piyasalarda birçok olumsuzluğun yaşandığını, küçük, orta ve büyük …

Devamını Oku

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden, çevre dezenfeksiyonu için yeni bir bor katkı maddesi üzerinde çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden’in çevre dezenfeksiyonuna yönelik bor katkılı yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı Boril dezenfektanın pandemi sürecinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, bugün itibariyle yaklaşık 4,5 milyon adet satıldığına dikkat çekti. Bakan …

Devamını Oku

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kömür ve maden yer altı madenciliği işletmelerine 24 ay süreyle hibe desteği sağlayacak.

Yeraltı maden işletmelerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesine bakanlığımızdan destek AB projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yer altı kömür ve maden madeni işyerlerine 24 ay süreyle hibe desteği sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve 21 Kasım 2019 tarihinde başlatılan “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı …

Devamını Oku

Maden işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılara tanınan erken emeklilik hakları nelerdir?

Maden işyerlerinde yer altı işlerinde çalışan sigortalılar için sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerinin bazı özelliklerinden dolayı farklı düzenlemeler öngörülmüştür. Bu sigortalıların yararlanacakları hakların belirlenmesinde sigortalı olarak ilk çalışmaya başladıkları tarih önemlidir. Ekim / 2008 tarihinden önce sigortalı sayılanlar. – Bakanlıkça belirlenen maden işyerlerinde yer altı işyerlerinde 20 yıldan az olmamak üzere sürekli olarak çalışmış olanlar ve …

Devamını Oku

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımlarına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri 10.02.2021

10 Şubat 2021 Çarşamba Resmi gazete Numara: 31391 düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan: Bankalar tarafından değerli metal alım satım prosedürü Yönetmelikte ve esaslara ilişkin değişiklikler Liste düzenlendi Madde 1 – 22.6.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra …

Devamını Oku