https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kararın - Özgün Fikirler

Belirli mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına ilişkin ekteki kararın uygulanmasına ilişkin karar 02.02.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kaynak: Resmi GazeteYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi …

Devamını Oku

2/6/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişikliğine ilişkin ekli kararın iadesi talep edilebilecek asgari katma değer vergisinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar (Karar No:6775) 

Kaynak: Resmi GazeteYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi …

Devamını Oku

10926/2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı ürünlerin ithalatında ek mali sorumluluk alınmasına ilişkin kararın uygulanmasına ilişkin yapılan açıklamanın iptaline ilişkin açıklama

24 Mayıs 2019 Cuma Resmi gazete Numara: 30783 fark etme Ticaret Bakanlığından: 10926/2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.Belirli ürünlerin ithalatına ilişkin ek yükümlülük grubuKararın uygulanmasına ilişkin açıklamaİhlal hakkında açıklama Madde 1 – 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10926/2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren bazı ürünlerin ithalatında …

Devamını Oku

Yatırım amaçlı projelere dayalı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın değiştirilmesi

mide bulantısı Mevzuat yayını 02.07.2020 / 138 Yatırım amaçlı projelere dayalı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın değiştirilmesi özet: 10/17/2016 tarih ve 2681 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 9495/2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yatırım için proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda bazı değişiklikler yapıldı. Yatırım vizesinin tamamlanmasından sonraki üç yıl boyunca her yıl …

Devamını Oku

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyetlerinde bulunan ve yerli katkı payı ekleyen işletmelere uygulanacak fiyat ve sürelere ilişkin ekli kararın uygulanmasına ilişkin karar

Kaynak: Resmi Gazete 18.09.2020Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak …

Devamını Oku

Yargıtay İçtihadı Işığında Ani Kararın Önlenmesi

Avukat Şükran Gizem Keskin [email protected] 6100 sayılı HMK’nın kabul edilmesinden sonra, Yargıtay içtihatlarının Belirsiz Borç davasının uygulanmasındaki istikrarsızlığı hem doktrini hem de uygulamayı meşgul etmiştir. Özellikle iş hukuku yargılamalarında Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi ile Yirmi İkinci Hukuk Dairesi’nin işçilik alacaklarının belirsiz alacak davası olarak açılıp açılamayacağına ilişkin çelişkili kararları genel içtihat yapılamamasına neden olmuştur. egzersiz …

Devamını Oku

Memurlara ödenecek zam ve tazminata ilişkin kararda değişiklik yapılması ve aynı kararın 2021 yılında uygulanmasına ilişkin kararın uygulanması hakkında

Memurlara ödenecek zam ve tazminata ilişkin kararda değişiklik yapılması ve aynı kararın 2021 yılında uygulanmasına ilişkin kararın uygulanması hakkında Çözünürlük (Çözünürlük Sayısı: 3809) Kaynak: Resmi GazeteYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı …

Devamını Oku

Sağanak afetten etkilenen tüketicilerin elektrik tüketimlerinin tahsilatının ertelenmesine ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanması

Sağanak afetten etkilenen tüketiciler için elektrik tüketimlerinin tahsilatının ertelenmesine karar (4507 sayılı karar) Kaynak: Resmi GazeteYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından …

Devamını Oku

Anonim şirkette payların mülkiyetinin devrine ilişkin alınan kararın belgelenmesi gerekir mi?

Anonim şirket hisselerinin devri için takas defterine karar alıp bunu pay defterine kaydetmek yeterli midir? Belgelendirme zorunluluğu var mı? Anonim şirket hisselerinin devri için karar defterinde karar alınması ve pay defterine işlenmesi yeterlidir. Dokümantasyon gerekli değildir. ________________________________ Benzer ve ilgili içerik Anonim şirketlerde pay devri kaydiye tabi midir? A. hisselerinin devri kaydileştirmeye tabi değildir. Bir …

Devamını Oku

Tasfiyeden çekilme kararı, bu kararın verildiği dönemin başından itibaren hüküm ifade eder.

Tasfiyeden dönüş halinde yapılması gerekenler TC Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi (Mükellef Hizmetleri Prosedürü Paket Yönetimi) 27575268-105[221-2016-410]-416924 Tasfiyeden ayrılma ve defterin tasdiki halinde verilmesi gereken beyannameler hakkında. 25.10.2018 Faiz karşılığı tescil edilen vergi muhakeme formu ve eklerinin incelenmesi sonucunda şirketiniz 4/6/2016 tarihinde tasfiye kararı almış ve 1/1/2016-5/4/2016 dönemine ait şirketlere ait tasfiye öncesi vergi …

Devamını Oku