https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
işyerinin - Özgün Fikirler

Home office olarak kullandığımız işyerinin kira faturasının tamamını gider yazabilir miyiz?

Ev ofisi olan bir mükellef kiracı olduğunda kira faturası gelir. Tam kira bedeli ve KDV buradan düşülebilir mi? Kiranın tamamı gider yazılır ve KDV düşülür. Kaynak: ISMMMOYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama …

Devamını Oku

Perakende satış yapacakların işyerinin açılmasından itibaren kaç gün içinde ÖKC alması gerekir?

Perakende satış yapacakların işyerinin açılmasından itibaren kaç gün içinde ÖKC alması gerekir? Perakende satış yapan gerçek kişi mükelleflerin ÖKC cihazını işyerinin açılışını takip eden gün sayısı içinde alması gerekmektedir. Anket sırasında cihaz alınır ancak hizmet tarafından etkinleştirilmezse ne olur? İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde ÖKC’ye başlanması gerekmektedir. Kaynak: ISMMMOYasal uyarı: Bu içerikte yer …

Devamını Oku

Hizmet sonu faydalarından yararlanma koşulları nelerdir? İşyerinin devri halinde çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Hizmet sonu ikramiyesinin ödenme koşulları nelerdir? 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması şartıyla; – İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve etik kurallara aykırılık dışındaki nedenlerle feshi, – Sağlık, dürüstlük ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin kesintiye uğraması ve benzeri sebeplerle işçi …

Devamını Oku

İşletme sahibinin vefat etmesi durumunda işyerinin vergi dairesinde kapanış işlemleri nasıl yapılır?

Vefat eden mükellefin işyeri kapanışının süresi nedir? Bir de varisler işletmeye devam etmeyeceği için işyerindeki malların fatura ile çıkışının yapılması gerektiği ve yine işyerinde bulunan yazarkasa pos’un ölüm tarihinden itibaren kullanılmaması ve ilgili servisten kapanışın yapılması gerekiyor diye biliyoruz?  Varisler işe devam etmeyecek ise 1 ay içinde VD kapanış yapılır.  Mevcutların satışı yapılarak hesaplar kapatılır. …

Devamını Oku

İşyerinin taşınması veya başka bir şubeye nakledilmesi halinde sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanma durumunda değişiklik olur mu?

17103/27103 sayılı teşvikten yararlanan işçileri nakil kodu ile aynı işveren için farklı bir işyerine nakletmemiz halinde yeni işyerinde teşvikten yararlanma durumu ne olur? 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlananların işyerinin, bu maddede belirtilen destekten yararlanan sigortalıların sigortalılık tarihinden önce yararlanmış olmaları nedeniyle işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakledilmesi halinde, geçiş, …

Devamını Oku

İşyerinin Satılması Halinde İşçi Tazminat Alabilir mi?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tamamen devri halinde, o işyerinin çalışanları aynı şartlarda çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal haklarının kaybına neden olmayacak ve işyerinin devri nedeniyle çalışanlar kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmayacak. Hem kıdem tazminatı hem de yıllık ücretli izin hakkının belirlenmesi gerektiğinde, nakil öncesi ve sonrası toplam çalışma süresi dikkate alınır. Kaynak: …

Devamını Oku

Kişisel bilanço işlemlerine tabi kişilerin malvarlığında kayıtlı işyerinin satışında gelir vergisi ve katma değer vergisinden muafiyet uygulanır mı?

Bilanço işlemlerine tabi olarak mükellef, 10 yıl önce satın aldığı işyeri gayrimenkulünü satmak ve haciz etmek istiyor. Birinci sorum: Aktifine kayıtlı işyerinin satışı ile ilgili toplam değer ve katma değer vergisi açısından durum nedir (5 yıl muafiyet var mı) Fatura kesmem gerekiyor mu? 2. Stokunu ve makinelerini kendisi için mi kesecek? GV mükellefleri için gelir …

Devamını Oku

Sigorta dosyasını kapatan işyerinin kaç gün içinde kuruma başvurması gerekir?

Ocak 2019’a kadar Ankara’daki ofisinde bir işçi çalıştıran avukat, Ocak 2019 itibarıyla Ankara’daki ofisini kapatarak İstanbul’da faaliyetlerini yürütmeye başladı. İstanbul’da faaliyetine başladıktan sonra işçi çalıştırmamıştır. Ancak SGK işyeri sicil numarası sistemde Ankara adresi olarak kayıtlı görünüyor. Bu durumda işyeri sicil numarası kapatılmalı mı? İşten ayrılma bildiriminin, son çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde …

Devamını Oku

İşyerinin kapanması nedeniyle işçinin işten çıkarılması fesih yasağı kapsamına girer mi?

İşyeri kapatma işten çıkarma yasağı kapsamına girer mi? girmez İş akdinin feshidir ve fesih yasağı kapsamına girmez. Depoda çalışan işçiyi şirketin deposuna transfer edeceğiz. Profesyonel kod değişecek. Anahtarlama ile yapılan giriş ve çıkışlarda fonksiyon kodu farklı olursa sorun olur mu? İşçinin iş kanununu değiştirmek için yazılı muvafakat alması halinde, kanun değişikliği hukuki bir sorun teşkil …

Devamını Oku

İşyerinin yasal adresi dışındaki yerlere yapılan harcamalar işçilik sicillerine işlenebilir mi?

Yazılım alanında faaliyet gösteren firmamızın merkez ofisinin adresi Sanal Ofis’tir. Şirket ortağı, yazılım işini evden yürütür. Kiraladığı evin kirasını ve masraflarını kayıtlarımıza eklemek istiyoruz. İşyeri adresini değiştirmek istemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bahsettiğiniz gibi iş yok. Ev kirası ve diğer giderler şirket giderlerine dahil değildir. Kanun, müşterinin talebi üzerine üretilmez. Masrafların kaydedilmesi için kanunda yer …

Devamını Oku