medyauzmani.com
İmar – Özgün Fikirler

İmar Barışı Soru – Cevap

1-İMAR BARIŞI NEDİR VE HANGİ YAPILARI KAPSAR  1-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir? İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. 2-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı? – Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. – Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri …

Devamını Oku

İmar Barışı – Kat Mülkiyeti ve Cins değişikliği nasıl yapılır? Soru – Cevap

8-KAT MÜLKİYETİ VE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 1-) Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi? Hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir. 2-) Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi? Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat …

Devamını Oku

İmar affı kapsamında şirket kayıtlarında görünen gayrimenkul için ödenen harcı nasıl kayıtlara almalıyım?

İmar affı kapsamında şirket kayıtlarında görünen gayrimenkul için ödenen harcı nasıl kayıtlara almalıyım? Şirketimizin aktifine 1990 yılında geçirilmiş bulunan gayrimenkul (bina) için 217.000,00 TL imar barışı bedelinin tamamını 28.06.2019 tarihinde ödemiş bulunuyoruz. Muhasebe kaydı açısından ödemenin binanın değerini artırdığı ve maliyete eklenmesi gerektiğini ifade eden görüşlerin yanında, bu ödemenin bir harç olduğu ve maliyet olarak …

Devamını Oku

İmar Barışına başvuru süresi 6 ay uzatıldı – Yeni başvuru tarih 15.06.2019, Ödeme tarihi 30.06.2019 oldu

İmar Barışına başvuru süresi 6 ay uzatıldı – 31.12.2018   Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda İmar barışına bugüne kadar (28.12.2018) 9 Milyon 500 Binin üzerinde başvuru yapıldığı bilgisi verildi. Bakanlığın sitesinde 28 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklamada …Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, imar barışına ilişkin, “Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. …

Devamını Oku

İmar Barışı – Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar nelerdir?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve …

Devamını Oku

İmar Barışı – YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI Nasıl Yapılır? Soru – Cevap

2-YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI 1-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır? Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır. 2-) Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı? 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir. 3-)Yapı Kayıt Belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk …

Devamını Oku

Şirket tarafından kullanılan ve ortaklara ait gayrimenkul için imar barışı ödemesi şirkete gider yazılabilir mi?

Şirket ortaklarına ait otel binası şirkette kiralık olarak kullanıyor. İmar barışından yararlanıp yapılan giderler şirkete gider olarak kaydedilebilir mi? Şirket KKEG olarak kayıtlara alır.       Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel …

Devamını Oku

İmar Barışı 2018 – Muhasebe News

İmar Barışı 7143 Saylı VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’un “MADDE 16- (3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)” ile  İmar Kanunu’na Eklenen Geçici 16’ncı madde ile tanımlandı. İmar kanununa eklenen Geçici 16’ncı madde metni; Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) (1) Afet risklerine …

Devamını Oku

İmar barışı için ödenen tutar gider yazılır mı?

Soru-1 :  İmar barışı kapsamında şirket adına ödenen vergi gider olarak dikkate alınabilir mi acaba?(07.12.2018) Cevap-1: Gider yazılamayacağı görüşündeyiz. KKEG olarak kayıtlara alınır. Soru-2: Bunun yasal bir dayanağı var mıdır acaba? Çünkü açık bir şekilde kkeg yapılacak denmemektedir. Cevap-2: VUK 3. maddesinin A fıkrasına göre lafzın (yazılı kural) açık olmadığı hallerde ruha bakılır. “Vergi kanunları …

Devamını Oku

7020 Sayılı İmar Kanunu kapsamındaki idari para cezaları nelerdir?

7020 Sayılı Yapı Yönetmeliği kapsamında;1- 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu,2- 11.02.1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,3- 10.06.1983 tarih ve 2839 sayılı Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu,4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,5- 18-1-1984 tarih ve 2972 ​​sayılı Mahalli İdareler, İlçe Başkanları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi …

Devamını Oku