medyauzmani.com
İçin – Özgün Fikirler

Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan tadilat hizmeti için gider pusulası düzenlenecek mi?

Bir kişi iş yerinde bazı tadilatlar yaptı. Kendisi vergi mükellefi değil. 7.500 TL olarak gider pusulası düzenleyebilir miyiz? Stopaj kesintisi yapmalı mıyız? Esnaf muaflığından yararlanan kişi konumunda ise gider pusulasın da % 10 GV stopajı yapılacaktır. Ödeme 7.000 TL üstünde olduğu için bankadan yapılmalıdır.     Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, …

Devamını Oku

Üniversiteye ait gayrimenkulü için ödenen kira bedeli için kira stopajı ödenecek mi?

Mükellef Hacettepe üniversitesine ait yerde kiracı ve kira ödemelerini bankadan yapıyor . Üniversite vakıf olduğu için mükellef bu kirayı kayıtlarına alırken KDV-2 ve stopaj açısından nasıl beyan vermeli midir? KDV 2 beyanı olmaz. Vakfa Ödenen kira MUHSGK beyannamesi ile beyan edilir ORAN % 20 olarka uygulanacaktır.  AŞAĞIDAKİ LİNKDE BULUNAN REHBEREİ İNCELEYİNİZ.     Kaynak: İSMMMOYasal …

Devamını Oku

Ticaret Odası Kaydı Olan Şahıs Firmaları Sermaye Artırımı İçin Tescil İşlemi Yapmak Zorunda Mıdır?

Şahıs firması oda kaydı bulunmamakta olup ticaret odası kaydı açmadan sermaye artırımı muhasebesel olarak yapılabiliyor mu? Şahıs firmaları için sermaye artırımı için özel bir işlem yapılmaz (raporlama yapılmaz) muhasebe kaydı olarak ________________ / ________________ 100/102 (B) 500 (A) ________________ / ________________ kaydı yapılır.   Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, …

Devamını Oku

Binalar için hızlandırılmış amortisman ayırabilir miyiz?

Binalar için hızlandırılmış amortisman ayırabilir miyiz? Ayrılabilir. Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman VUK Mükerrer Madde 315Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden DİLEYENLER, AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ DEĞERLERİNİ, AZALAN BAKIYELER ÜZERİNDEN AMORTİSMAN USULÜ İLE YOK EDEBİLİRLER. Bu usulün tatbikinde; 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan …

Devamını Oku

Hangi hizmetlerde KDV iadesi talebi için YMM raporu aranır?

YMM raporu olmadan kısmi tevkifatlı KDV iadesini mahsuben talep edebiliyor muyuz? Aşağıdaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 10.000 TL’yi aşmayan kısmıyla ilgili mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 10.000 TL aşması halinde Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat ile mahsup yapılır. – Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,– …

Devamını Oku

2024 Yılı için kasa da para bulundurma sınırı ne kadardır?

2024 yılı için kasa da para bulundurma sınırı ne kadardır? Böyle bir sınır yoktur. Yapılan işin niteliğine göre değerlendirme yapılması gerekir. Yapılan işle uyumlu olmayan ve ticari teammüllere uygun olmayan miktarda nakit para bulundurulması mükellefin adat faizi ve buna bağlı vergi riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.   Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer …

Devamını Oku

Kimler isteğe bağlı sigorta için nereye ve nasıl başvurulur?

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 18 yaşını dolduran, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına …

Devamını Oku

Yurt dışındaki müşteriye verilen hizmet için ihracat e-faturası mı düzenlenecek?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.   Kaynak: GİBYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı …

Devamını Oku

İşçilik için düzenlenen satış faturaları 600 hesapta mı yoksa 602 hesapta mı takip edilir?

Firmamız ürünlerin satışını yapıp aynı zamanda tamir ve bakımını yapıyor. Ürün ve yedek parça satışlarını 600 hesapta gösteriyorum. İşçilik satışlarını 600 mü 602 mi göstermeliyim? Her iki satışın da 600 hesapta takip edilmesi gerekir. Hizmet satış faturası; 600 hesapta alt hesap olarak kayıt yapılabilir.  Örnek: 600.001 Mal satışı600.002 Hizmet satışı   Kaynak: İSMMMOYasal Uyarı: Bu …

Devamını Oku

Şirket içi kullanım için alınan ticari araç için gider kısıtlaması uygulanır mı?

Bir derneğin iktisadi işletmesinin şirket içi kullanım amaçlı aldığı ticari araç için kıst amortisman ve gider kısıtlaması uygulanacak mıdır? TİCARİ taşıtlar için gider kısıtlaması olmaz. BİNEK taşıtlar için gider kısıtlaması uygulanır. Vergi uygulaması açısından ticari araç olarak değerlendirilenler (GTİP listesindeki taşıma kapasitesi, aks aralığı vb. kriterlere göre)  KDV’si indirim konusu yapılabilir. ÖTV’si direkt gider yazılabilir. …

Devamını Oku