medyauzmani.com
Harcı – Özgün Fikirler

Kişilerin ve İmzaların Birden Çok Olması Halinde Noter Harcı Fazla Ödenir mi?

1- KİŞİLERİN VE İMZALARIN BİRDEN ÇOK OLMASI HALİNDE NOTER HARCI FAZLA ÖDENİR Mİ?Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.Bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekâleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin …

Devamını Oku

Kişilerin ve İmzaların Birden Çok Olması Halinde Noter Harcı Fazla Ödenir mi?

1- KİŞİLERİN VE İMZALARIN BİRDEN ÇOK OLMASI HALİNDE NOTER HARCI FAZLA ÖDENİR Mİ?Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.Bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekâleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin …

Devamını Oku

İmar affı kapsamında şirket kayıtlarında görünen gayrimenkul için ödenen harcı nasıl kayıtlara almalıyım?

İmar affı kapsamında şirket kayıtlarında görünen gayrimenkul için ödenen harcı nasıl kayıtlara almalıyım? Şirketimizin aktifine 1990 yılında geçirilmiş bulunan gayrimenkul (bina) için 217.000,00 TL imar barışı bedelinin tamamını 28.06.2019 tarihinde ödemiş bulunuyoruz. Muhasebe kaydı açısından ödemenin binanın değerini artırdığı ve maliyete eklenmesi gerektiğini ifade eden görüşlerin yanında, bu ödemenin bir harç olduğu ve maliyet olarak …

Devamını Oku

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19/07/2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazların kullanım izninden …

Devamını Oku

İSO Kapasite raporu değişikliği harcı BA formuna dahil edilecek mi?

İstanbul Sanayi Odasından Kapasite raporu değişikliği başvurusu sonrası alınan tahsilat makbuzları 5.000 TL geçmesi halinde BA bildiriminde bulunmamız gerekiyor mu? Alınan bir hizmet olduğu için Ba formuna yazılması gerektiği görüşündeyiz. BA -BS BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR KİRA DEKONTU Kira dekontu; e-dekont değil ise ba formuna yazılacaktır. Kira ödemeleri karşılığında e-Dekont düzenlenmişse bunlar Ba bildirimine …

Devamını Oku

Haczedilen araba için ödenen reddiyat makbuzu harcı gider yazılır mı?

Haczedilen araba için ödenen reddiyat makbuzu harcı gider yazılır mı? Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi …

Devamını Oku

Tapu Harcı Eksik Ödenirse Ne Olur?

Tapuda yapılan işlemden sonra,1- Emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin,2- Beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin)tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re ‘sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir …

Devamını Oku

Gayrimenkul Alımlarında Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE TAPU HARCI HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMELİDİR?Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı, beyan edilen gerçek alım satım bedeli üzerinden ödenmelidir. Tapuda yapılan işlemden sonra,1- Beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı,2- Emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde,eksik ödenen harç %25 vergi zıyaı cezası ile …

Devamını Oku

Kimler Noter Harcı Mükellefidirler? – Muhasebe News

1- NOTER HARCININ MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Noter harçlarını, harca mevzuu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler. 2- NOTER HARÇLARI HANGİ BEDELLER VE ORANLAR ÜZERİNDEN ALINIR?Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 3- TARİFEDE YAZILI NİSPİ HARÇLAR NASIL HESAPLANIR?Tarifede yazılı nispi harçların …

Devamını Oku

Öğrenciler Yurt Dışı Çıkış Harcı Öder Mi?

Yurt dışına çıkışlarda alınan harçlar öğrenciler için de geçerli midir? Öğrenciler de dahil olmak üzere yurt dışına çıkış yapan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından yurt dışına çıkış harcı alınmaktadır. (Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile …

Devamını Oku