https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
gelir – Özgün Fikirler

Gelir vergisinin ikinci taksitini ödeme süresinin başlangıcı

2018 yılında elde edilen gelir kalemleri için 2. taksit ödeme süresi 1 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştır. gelir vergisi ödemeleriniz, GİB Mobil Uygulamasından (IOS ve Android), Etkileşimli vergi dairesi uygulamasından (IOS ve Android), Başkanlığımızın resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından …

Devamını Oku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde Brüt Gelir Tespitine İlişkin Açıklama

Ticaret Bakanlığından: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu 77. bölümdeki brüt gelir Niyet beyanı birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde yer alan gayri safi kazancın tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. kırmak Makale …

Devamını Oku

Yıllık gelir brifinginin bildiriminde gecikme var mı?

Yıllık gelir brifinginin bildiriminde gecikme var mı? 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanan Özlü ve Üstün Hizmet Beyanı ile ilgili son durum nedir? Yeni sistem 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birleşik Beyanname ve İlan Sistemi, 2019/Temmuz ayı “Gizli Servis ve Muhterem Beyan” ilanı ile başlayacaktır. Konsolide beyanname ayrıca 01-26 / Ağustos / 2019 tarihleri ​​arasında verilecektir. …

Devamını Oku

Gelir uzmanı yeterlilik sınavı 19 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır.

Gelir İdaresi Gelir Uzmanları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 19 Ekim 2019 tarih ve saat 10:00’da Ankara ve İstanbul’da birinci grup (İİİBF) için; ikincisi. (Geometrik) grup ve üçüncü. (İstatistik – Matematik) grubu için Gelir Uzmanlık Yeterlik Sınavının yazılı kısmı Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Kaynak: GİBYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler …

Devamını Oku

Gelir vergisinin ikinci taksitini ödeme süresinin devam etmesi

Gelir vergisinin ikinci taksitini ödeme süresinin devam etmesi 2018 yılında elde edilen gelir kalemleri için 2. taksit ödeme süresi 1 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştır. gelir vergisi ödemeleriniz, GİB Mobil Uygulamasından (IOS ve Android), Etkileşimli vergi dairesi uygulamasından (IOS ve Android), Başkanlığımızın resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 22:00 …

Devamını Oku

Arabuluculuk sözleşmesine istinaden ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanıyor mu?

Arabuluculuk anlaşmasını takip eden tutanaklarda ödenecek tutar üzerinden gelir vergisi hesaplayıp stopaj beyan ediyor muyuz? Elbette peşinattan gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor. Kaynak: ismmoYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. …

Devamını Oku

Gelir vergisi ödeyen kişi, yurt dışında ikram ettiği yemeği hazırlayıp servis ettiği için düzenleyeceği faturaya KDV stopajı uygulamalı mıdır?

Lokanta işleten ve bir TV kanalında yemek hazırlayıp servis eden gerçek kişi gelir vergisi mükellefi. Bu hizmet için fatura düzenlenir. Hizmet için fatura kesilecek mi? Bu bir gerçektir. KDV kesintisi yapılacaktır. Kaynak: ismmoYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa …

Devamını Oku

Siyasi partilere yapılan bağışlar gelir vergisinden düşülür mü?

Bireysel emeklilik katkı payları ve siyasi partilere yapılan bağışlar, ticari kazanç + GMSI + ücret geliri olan bir gelir vergisi mükellefinin yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilir mi? Bahsettiğiniz giderler GVK’nın 89. maddesinde belirtilmediği için kesintiye tabi değildir. Kaynak: ismmoYasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece …

Devamını Oku

Gayrimenkul satışlarında gelir vergisi mükellefleri için herhangi bir muafiyet ve vergi indirimi var mı?

Özel şirketimiz Aralık 2018’de bale okulu olarak kullanılmak üzere 500.000 TL’ye gayrimenkul satın aldı. Önümüzdeki aylarda satılacak. Vergiden düşülür mü yoksa 2 veya 5 yılda satıldığı için muaf mı? Mükelleflerin mal varlığına kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde ettikleri brüt katma değer gelirlerinde herhangi bir istisna uygulanmaz. Kazanılan gelirler dönem karına dahil edilir. GV vergi mükellefleri artan …

Devamını Oku

Adi ortaklık işinde araba satışından gelir elde eden ortak, ilgili geliri yıllık gelir vergisi beyannamesi verir mi?

Ortaklardan biri, küçük ticari otobüs işletmesindeki hissesini, gerçek yoldan vergilendirilen adi bir ortaklığa sattı. Bundan dolayı 65.000 (boya ve gövde) kar elde etti. Bu tutar gelir vergisine tabi mi ve istisnalar veya istisnalar var mı? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazanç ticari kazançtır…” hükmü yer …

Devamını Oku