medyauzmani.com
bir – Sayfa 301 – Özgün Fikirler

Bir soruşturma, Çin’den yapılan bazı metal tellerin ithalatına ilişkin nihai incelemeyi başlattı.

Ticaret Bakanlığı’nın ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yaptığı açıklamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin menşeli “Ana Metallerden Üretilmiş Dolgulu Tel” ithalatında CIF (Malın, Sigortanın ve Navlun Maliyeti) fiyatının yüzde 21,12’si ve yüzde 28,87’si oranında anti-damping önlemleri uygulanıyor. Yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi AŞ’nin talebi üzerine, anti-damping işleminin iptal edilmesi halinde …

Devamını Oku

3 ortaklı basit bir prosedür taahhüdü var mı?

3 ortaklı basit usul yükümlülüğü var mı? Basit vergi işlemlerinde ortak sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Basit prosedür Kimin kârı basit usullerle belirlenir? Gelir Vergisi Kanunu’nun 46. maddesine göre; Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde belirtilen şartları topluca yerine getirenlerin ticari kazançları basit bir şekilde belirlenir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesinde yazılı faaliyette …

Devamını Oku

Bir işyerini devreden veya devralan işveren, sırf işyeri veya işyerinin bir kısmı devredildiği için iş sözleşmesini feshedemez ve devir, iş sözleşmesinin feshi için haklı sebep oluşturmaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun işyerinin veya bir bölümünün devri Madde 6 – İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işlemle başkasına devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya işyerinin bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralana geçer. . Devreden işveren, işçinin hizmet süresine bağlı haklarda devreden işverenle çalışmaya başladığı tarihe göre …

Devamını Oku

Mükellef defteri beyan sistemine kaydedilmeyen bir araca ait akaryakıt fişleri gider sayılır mı?

Komisyoncu, vergi mükellefinin defter kayıtlarında kayıtlı değildir ve vergi mükellefidir (ticaret defteri). Böyle bir durumda araca akaryakıt fişi işlenmesi doğru mudur? Kayıt dışı araç giderleri kaydedilmez. Veteriner vergi mükellefi, sattığı ürünler nedeniyle hem serbest meslek defteri hem de iş defteri tutar. 2021 yılı için işletme defterinden bilançoya geçen mükellefleri nasıl muhasebeleştirmeliyim? Serbest meslek geliri, gelirin …

Devamını Oku

Ödenmeyen SGK primlerini Kurumlar beyannamesinde Kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklediğimde bir sonraki yıl ödediğimizde nasıl giderleştireceğiz?

Ödenmeyen SGK primlerini Kurumlar beyannamesinde Kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklediğimde bir sonraki yıl ödediğimizde nasıl giderleştireceğiz? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ”Primlerin ödenmesi” başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında; ”Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” ibaresi yer almaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın …

Devamını Oku

Matbaa makineleri alım satımı yapan bir firmada gider pusulası ile alınan Ford Ranger için KDV oranı %1 mi yoksa %18 mi olmalı?

Matbaa alım-satım işi yapan bir firmada senet ile alınan Ford-Ranger satışında KDV oranı %1 mi yoksa %18 mi olmalı? İkinci el ticari araç satışlarında uygulanan KDV oranı %18’dir. Şirket malvarlığına kayıtlı ticari araç şirket ortağına bedelsiz olarak devredilebilir mi? Serbestçe devredilemez. Önceki fiyat üzerinden fatura düzenlenmesi ve fatura üzerinden %18 KDV hesaplanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca …

Devamını Oku

Birden fazla smmm bir araya gelip mesleki alan dışında danışmanlık şirketi kurup yönetimde yer alabilir miyiz?

Bir kaç smmm meslektaş olarak bir araya gelip mesleki alan dışında danışmanlık hizmeti şirketi kurup yönetimde yer alabilir miyiz? müdür seçilebilirmiyiz. Firma AŞ olacak? Kurmayı düşündüğünüz şirketin elde edeceği kazanç TİCARİ kazanç olacaktır. Meslek mensupları Ticari şirket kurabilirler, ortak olabilirler. Ancak Bu şirketlerde yönetici ve imzaya yetkili olmazlar. Biz Serbest muhasebeci mali müşavirler, müşavirliğini yaptığımız …

Devamını Oku

Bir kadın çalışanı işe almanın teşvikleri nelerdir?

Mevcut kadınların istihdamına yönelik teşvik türleri ve koşulları nelerdir? teşvikler İstihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri işe alan işverenlere çeşitli süre ve tutarlarda prim, vergi veya ücret desteği sağlanmaktadır.Bu teşviklerin bir kısmı İŞKUR tarafından finanse edilirken, anlaşmanın işletmecisi Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.İşsizlik Sigortası Fonu tarafından istihdam olanaklarını korumak ve artırmak amacıyla sağlanan teşvikler aşağıdaki tabloda …

Devamını Oku

7326 Sayılı Yasa kapsamında kullanılan 296 hesabın kapatılması için belli bir süresi var mıdır?

7326 sayılı yasadan yararlanılan 131+100 hesap için kullanılan 296 hesabın kapatılması için belli bir süresi var mıdır? Süre yok. 7326 Sayılı Yasa Tebliği … C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI  7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi …

Devamını Oku

Emekli olacak bir personelimizin işten çıkışını nasıl yapmalıyız?

Şirketimizin 4a Belirsiz Süreli iş sözleşmesiyle çalışan avukatı vardır. Avukatımız prim günü ve yaşı dolduğu İçin daha önceki BAĞ-KUR prim ödemeleri nedeniyle BAĞ-KUR’ dan emekli olmak istemektedir. Avukatımızdan emekli olabilir yazısı alarak emeklilik nedeniyle çıkışını vermemiz mi gerekir? İşyerinden emeklilik dolayısıyla çıkışını yapmanız halinde emeklilik tahsis başvurusu yapabilir. Yaşlılık aylığı bağlanması için işten ayrılma şartına …

Devamını Oku