https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
bir – Özgün Fikirler

E-faturada yanlışlıkla bir seri numarası girilir ve bu numara faturalandırılmazsa ne yapılmalıdır?

E-faturada yanlışlıkla bir seri numarası girilir ve bu numara faturalandırılmazsa ne yapılmalıdır? Elektronik fatura uygulaması kağıt fatura hükümlerine tabidir. Buna göre her bir serinin art arda sıralanacağı elektronik fatura talebinde, fatura atlama ile bağlantılı olarak; * Yazılımınız izin veriyorsa iptal kayıtları atlanan numaralardan düşülmelidir. * İlgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Kesilecek faturaların, …

Devamını Oku

Şirketimin haksız bir kredi ödemesi var. Şirketimin borcu varken kapatabilir miyim?

Şirketimin haksız bir kredi ödemesi var. Şirketimin borcu varken kapatabilir miyim? Şirketimin ödenmemiş bir kredi ödemesi var. şirketimi kapatmak istiyorum Kredim varken şirketi kapatabilir miyim? Kapatılırsa bankanın kalan borcun tamamını talep etme hakkı var mı? Tasfiye sürecinin sona ermesi ile şirketin kapanması söz konusu olabilir ve tasfiye sonunda bilançoda borç ve borçlu bulunmamalıdır. Aksi halde …

Devamını Oku

Entegrasyon yöntemini kullanan bir vergi mükellefiyim, şirketler grubumuz var, aynı teknik altyapıyı kullanabilir miyiz?

Entegrasyon yöntemini kullanan bir vergi mükellefiyim, şirketler grubumuz var, aynı teknik altyapıyı kullanabilir miyiz? Bir işletmenin tüm grup şirketleri, tanımlayacakları (lider) şirketin altyapısı üzerinden hizmet alabilirler. IP’nin farklı şirketler tarafından ortaklaşa kullanılabilmesi için şirketler arasında organik bir bağ olması ve şirketlerin grup lideri ilişkisine sahip olması gerekir. Her şirket için ayrı ayrı başkanlığımıza durumu açıklayan …

Devamını Oku

SSI ve özet reklamlar birleştirildi mi? Bir gecikme var mı?

SSI ve özet reklamlar birleştirildi mi? Bir gecikme var mı? Yeni sistem 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birleşik Beyanname ve İlan Sistemi, 2019/Temmuz ayı “Gizli Servis ve Muhterem Beyan” ilanı ile başlayacaktır. Konsolide beyanname ayrıca 01-26 / Ağustos / 2019 tarihleri ​​arasında verilecektir. Beyan formatı GİB bdp programındadır. Yeni sistemde maaşlı çalışan sayısı bir olsa dahi …

Devamını Oku

Sistemde kayıtlı bir kullanıcı olmadan tarihli bir elektronik fatura düzenlenebilir mi?

Elektronik fatura ve ibrazı saklama taahhüdümüz ne kadardır? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre mükellefler, düzenledikleri faturalar ile adlarına düzenlenen faturaları yasal süreler içinde saklamak ve talep halinde ibraz etmekle yükümlüdür. Mali mühür, elektronik fatura verilerinin bütünlüğünü sağlayarak, kaynağının inkar edilemeyeceğini garanti eder. Damganın doğruluğu ve geçerliliği …

Devamını Oku

Serbest bölgelerdeki firmalara kesilen e-faturalar, alıcı aynı zamanda kayıtlı bir e-fatura kullanıcısı ise e-ihracat faturası olarak mı düzenlenmeli?

Serbest bölgelerdeki firmalara kesilen e-faturalar, alıcı aynı zamanda kayıtlı bir e-fatura kullanıcısı ise e-ihracat faturası olarak mı düzenlenmeli? Serbest bölgede alıcıya kesilen fatura GÇB ekli fatura ise ihracat elektronik faturası, serbest bölge işlem formu vb. Alıcı aynı zamanda elektronik fatura mükellefi ise eskisi gibi elektronik fatura olarak düzenlenecektir. Alıcının elektronik faturada kayıtlı olmaması ve gönderenin …

Devamını Oku

Başka bir firmaya muafiyet kapsamında tarafımıza kesilen hizmet bedelleri tarafımıza fatura edildiğinde KDV oranı nedir?

%0 KDV ile aldığımız bir hizmeti başka bir firmaya fatura tutarına %5 kar koyarak göstereceğim. Yansıtırken %0 KDV ile hizmet aldığım için %0 olarak mı yansıtmalıyım yoksa %18 KDV hesaplamalı mıyım? %0 KDV yoktur. KDV’ye tabi olmayan veya KDV’den muaf olmayan işlemler bulunmaktadır. KDV oranları %1, %8 ve %18’dir. Hizmet teslimatları KDV’ye tabi olup, bunun …

Devamını Oku

En yüksek %20’lik grup gelirin %47,6’sını, en düşük %20’lik grup ise %6,1’ini kazanıyor. (bir yıllık arama sonuçları)

En yüksek gelir grubunun toplam gelir içindeki payı %47,6 oldu.2018 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri bir önceki takvim yılı olan 2017’ye aittir. Gelir hesaplamalarında, hanelerin karşılaştırılabilir olması için hane büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri kullanılmaktadır. Arama sonuçlarına göre. En yüksek eşdeğer hane gelirine sahip yüzde …

Devamını Oku

Şirketimizde okumaya devam eden bir üniversite öğrencisini yarı zamanlı olarak çalıştırabilir miyiz?

Orta öğretimde okuyan bir üniversite öğrencisine mobilya aksesuarları toptan satış şirketimizde part-time iş sağlayabilir miyiz? çalışabilir. 6111 Sayılı Kanun ile; Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına çalışan dernekler, vergiden muaf kurumlar tarafından tam burslu olarak burslanan yabancı uyruklu öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca ayrılan kontenjan (sağlık giderleri) dahilinde yüksek öğrenim görenler hariçtir. Üniversitelerde …

Devamını Oku

Transfer fiyatlandırmasında mükellefin belirlediği bir yöntem ile emsal fiyat veya oran belirlenebilir mi?

Transfer fiyatlandırmasında mükellefin belirlediği bir yöntem ile emsal fiyat veya oran belirlenebilir mi? Geleneksel işlem yöntemlerinden karşılaştırmalı fiyat yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemine ek olarak maliyet yöntemi, kâr yöntemi olarak adlandırılan kâr bölümlendirme yöntemi kullanılarak işlemin niteliğine en uygun yöntem kullanılarak fiyat veya eşdeğer hususlar belirlenir. işlemler ve işlemlere dayalı net kar marjı yöntemleri. Bu …

Devamını Oku