https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yurt dışında çalışacak çalışanlarımız Türkiye’de sigortalı olabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Yurt dışında çalışacak çalışanlarımız Türkiye’de sigortalı olabilir mi?

Yurt dışında çalışacak çalışanlarımız Türkiye’de sigortalı olabilir mi?

Yerel olarak mal alım satımı yapan bir limited şirketiz. İŞ-KUR’a kayıtlı olarak istihdam ettiğimiz 4a sigortalı çalışanımız bulunmaktadır. Bu çalışan Almanya’da bir dil okuluna başvurmuştur ve konsolosluktan yanıt beklemektedir. Almanya ile ülkemiz arasında SGK sözleşmesi bulunmaktadır.
Bu çalışanlar, müşterilerimiz Almanya’daki dil okulundayken uzaktan çalışarak onlara teknik destek sağlayacaktır. Aylık maaşınızı banka hesabınıza yatıracağız. Çalışanlarımız Almanya’ya gittiğinde aylık ilanda SGK 4A’yı nasıl gösterelim?

Kişi burada maaş bordronuzdaki 4a çalışanınızsa ve fiilen uzaktan çalışmaya devam edecekse ve randevuyla dışarıdaysa, bu kişinin de aphb’ye bildirilmesi gerekir.

Madde 2 (1) Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu sözleşme hükümleri,

1- Alman mevzuatı açısından,

a) sağlık sigortası sosyal sigorta makamları tarafından nakit ve sağlık yardımlarının sağlanmasının beklendiği durumlarda hastalık sigortalı çalışan bir annenin korunması;

b) Kaza sigortası.

c) madenciler için emeklilik ve ek sigorta;

d) tarım işçilerine yaşlılık yardımı sağlamak;

e) işçilere ödenen çocuk yardımları;

2- Türk mevzuatı açısından,

a) İşçiler için geçerli olan sosyal sigortalara (hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, maluliyet, yaşlılık sigortası ve mirasçılar) ilişkin mevzuat.

b) Memurları kapsayan Türkiye Emekli Sandığı Kanunu.

c) Tarımda tacirler, sanatkarlar ve diğer serbest ve serbest meslek sahipleri hakkında Sosyal Güvenlik Kanunu (BAĞ-KUR).

d) Sosyal sigorta sistemine dahil olan diğer sosyal sigorta sandıklarının sistemlerine ilişkin mevzuat.

e) Kanunla çıkarılacak ve yeni nüfus gruplarını kapsayan sosyal güvenlik mevzuatına uygulanır.

Akit Tarafın devletler arasındaki diğer anlaşmalardan doğan haklarına veya milletlerüstü hukuka ilişkin mevzuatı ve bunların uygulanmasına ilişkin mevzuat birinci fıkrada belirtilenlerin dışında tutulacaktır.Veya davacı adına Türkiye’de bu yardımı sağlayacak herhangi bir kurum ve mevzuat uygulamada esas alınacaktır.

Öte yandan, geçici olarak yurt dışına giden sigortalılar var. Geçici olarak yurt dışına gönderilen sigortalıların süreleri, yurt içinde daha önceki hizmetlerinde olduğu gibi değerlendirilir. 5510 sayılı Kanun’un sigortalının çalışması nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmasına ilişkin 10. maddesi kısaca şöyledir: “Atanma/geçici olarak yurt dışında bulunma halinde, göre 4a, 4b veya 4c olsa dahi, ilgili kanuna göre, sigortalılar ve işverenler görevlerini yerine getirdikleri sürece sosyal sigortaya hak kazanırlar ve buna bağlı hak ve yükümlülükler denir.

Peki, yurt dışına geçici görevle giden sigortalılar için ne yapılmalı?

İşverenler yurt dışına geçici görevlendirme ile işçi gönderdiğinde gerekli izinleri almak ve ilgili kurumlara bildirmek zorundadır. Öncelikle İŞKUR’a ve işverenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak gerekli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenen bilgi ve belgeler bazen değişkenlik gösterse de bazıları şunlardır:

Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından istenen belgeler:

Devlet Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen geçici hizmet tarihleri ​​(gün, ay, yıl olarak), gidilecek ülkedeki işveren temsilciliğinin adı, adresi ve unvanı ile birlikte yapılacak işin niteliğini gösterir. İki şirket arasında resmi bir talep mektubu. Sözleşme mektubu (Türkçe tercümesi), iş beyanının kopyası

İşçinin inşaat işi için yurt dışına sevk edilmesi halinde ayrıca ilgili ülke konsolosluğundan çalışma alındı ​​belgesi alınması ve alınması gerekmektedir.

İş alındı ​​belgesinde işin süresi (başlangıç ​​ve bitiş tarihleri) ve çalıştırılacak işçi sayısı belirtilmelidir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın