medyauzmani.com
Yerli ve ithal ürünlerin güvensizliklerinin tespit edildiği ürün gruplarının başında oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve gıda maddeleri gelmektedir. – Özgün Fikirler

Yerli ve ithal ürünlerin güvensizliklerinin tespit edildiği ürün gruplarının başında oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve gıda maddeleri gelmektedir.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ürün güvenliği kapsamındaki denetim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bikan, piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı, sağlığı, çevre ve tüketici için tehdit oluşturmaması ve güvenlik şartlarını karşılaması amacıyla yapılan denetimlerin yapıldığını vurguladı. İthalat sırasında ve piyasaya arz sonrasında ürün güvenlik denetimlerinin yapıldığını, yerli ve ithal ürün ayrımı yapılmaksızın piyasada yapıldığını bildirdi.

Pekan, Mart ayında yayımladıkları “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile vatandaşları güvensiz ürünlerden koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi etkin bir şekilde hayata geçirdiklerini belirtti.

Anılan yasa ile güvenli olmayan ürünün asıl sorumlusuna ulaşmak için “takip mekanizması” getirdiklerine dikkat çeken Pekan, bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında kayıt tutulacağını bildirdi. üreticiden tüketiciye, güvenli olmayan ürünün ana sorumlusuna daha hızlı ulaşabilmesi için.

Dış ticarette ürün güvenliği ve yerel pazarın pazar denetimi denetimlerinin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kurumu tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Bikan, “Bu yılın ilk çeyreğinde 35 bin 370 parti ürün üretildi. piyasa kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde 2798 adedinin uygunsuz, 525 adedinin güvensiz olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler için toplam 43,6 milyon TL ceza kesilmiştir. Bilgisini paylaşın.

İthal ürünlerin denetimi

Üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerden haksız rekabete maruz kalmadıklarını, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruduklarını hatırlatan Pekan, ürünleri ithalat aşamasında risk bazlı incelemeye tabi tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti: : “Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal, 6 milyona yakın ithal ürünün ise ülkeye girişine izin verilmedi.” Puan verdi.

Bakan Pekan, incelenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün grupları arasında oyuncaklar, tıbbi cihazlar, gıda maddeleri, gıda ile temas eden malzeme ve malzemeler, elektrikli cihazlar, kozmetikler, yapı malzemeleri, tüketim ürünleri ve radyo/telekomünikasyon çevre birimlerinin yer aldığını kaydetti. .

– Gözetimden sorumlu bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapılan denetimlerde, başta insan sağlığı, can ve mal güvenliğinin sağlanması, güvenli ürünlerin kullanılması nedeniyle toplum refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkçe Ürünleri teknik engellerle karşılaşmadan dış pazarlara ihraç eden, basiretli firmalar güvensiz ürünlerin neden olduğu haksız rekabetten kaçınarak, muhafaza etme gibi çok önemli amaçlara hizmet etmektedirler.

PGD ​​faaliyetlerini yürüten uygulayıcı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, etkin PGD için temel hedef ve stratejileri belirlemek ve üst düzey kararlar almak üzere toplanan Piyasa Gözetim, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Güçlü bir işbirliği ve koordinasyon mekanizmasının önemli olduğu denetim sisteminde, Ticaret Bakanlığı bir koordinatör kurum olarak görev yapmaktadır.

Preimplantasyon genetik tanı faaliyeti, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak 9 kamu kurumu tarafından yetki alanına giren ürünlerle ilgili olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda çalışma hayatında kullanılan koruyucu maskeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tıbbi cihazlar ve kozmetikler de Bakanlıkça temin edilen televizyon ve saç kurutma makinesi gibi elektronik cihazlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından temin edilmektedir. Sağlık, gıda ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, cep telefonları ise bilgi işlem ve İletişim Kurumu’nun sorumluluğundadır.

Oyuncak, giysi, tekstil ve ayakkabı gibi tüketim ürünleri Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık, üçer aylık ve yıllık olarak yayınlanan PGD raporları ile Türkiye’de bu faaliyetlerin geldiği aşama değerlendirilmekte, sorunlu alanlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmektedir.

Bu öneriler aynı zamanda teşhis faaliyetlerini daha etkin, verimli ve işlevsel hale getirmek için bugüne kadar hazırlanmış olan implantasyon öncesi genetik planlamaya yönelik ulusal stratejiler kapsamındadır ve bu alanda önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı TR 15.06.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın