https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yatırım teşviki kapsamında alınan makinelerle yaptığımız deneme ürünlerini satabilir miyiz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Yatırım teşviki kapsamında alınan makinelerle yaptığımız deneme ürünlerini satabilir miyiz?

Yatırım teşviki kapsamında alınan makinelerle yaptığımız deneme ürünlerini satabilir miyiz?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında alüminyum disk üreten bir fabrikada yeni makineleri test etmek üzere deneme üretimine başladık. Öte yandan fabrikanın diğer kısımlarında da inşaat devam ediyor. Buradaki personel mutlaka inşaat dosyasında sigortalıdır. Çünkü her işi bitirip tam üretime geçemezdik. Bu pilot üretimden kaynaklanan ürünlerimizin satışına herhangi bir sakınca var mı?

İnşaat işçileri ve üretim işçileri ayrı SGK dosyalarında takip edilmelidir.

Üretim çalışanlarınız ayrı bir dosyada sigortalı ise, üretim çalışanları için geçerli olan teşviklerden yararlanırsınız.


TCG Genel Müdürlüğü

istanbul vergi dairesi

Katma Değer Vergisi Gelir Kanunları Grubu Yönetimi – ÖTV

sayı : 39044742-130[Özelge]-E.775369 10.19.2020
Tema : Yatırım teşvik belgesi kapsamında “kullanılmış makine” ithalatında katma değer vergisinden muafiyet
Uzun zamandır : 01/03/2019 tarihli belge talep formu ve belge kayıt numarası.

Faizli vergi ilamı başvuru formunda çorap imalatı faaliyetinde bulunduğunuz ve şirketinizin yatırım teşvik belgesi kapsamında “kullanılmış makine (kullanılmış)” ithal etmek istediğiniz, söz konusu cihazın ithalatında Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) 13/d maddesi kapsamında muafiyet uygulanıp uygulanmayacağına da değinilmiş olup, Başkanlığımızın görüşünün istendiği anlaşılmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

Madde 1/1’de ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye, Madde 1/2’de ise her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’ye tabidir. ,

Madde -13/d’de, sertifika kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile sertifika kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hakların satış ve kiralanmasının KDV’den istisna olduğu belirtilmektedir.

yasalaştı

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayrimaddi Hakların Satış ve Kiralama İstisnası”nın (II/B-5.) “Kapsam” (II/B-5.1.) başlıklı alt bölümünde ;

“… Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine ve teçhizat niteliğinde olması ve bu teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin aşağıdakilerden oluşması gerekir. indirim hakkı tamamen veya kısmen olan işlemler.

Teşvik belgesinde yer alsa dahi, KDV yükümlülüğü bulunmayanlar ile indirim hakkı tanınmayan işlemlerde münhasıran makine ve teçhizat kullanacaklara yapılacak teslimlerde muafiyet uygulanmaz. Aynı şekilde, teşvikte aksi yönde bilgi bulunsa bile, KDV yükümlülüğü taşımayanlar veya indirime hak kazanamayacakları işlemlerde münhasıran makine teçhizatı kullanacaklar tarafından bu tür eşyanın ithalatında KDV uygulanmaktadır. sertifika. Mükellef, makine ve teçhizatın indirim hakkı doğuran işlemlerde kullanıldığını, mevcut faaliyetin niteliği ve satın alınan makine ve teçhizatın kullanılacağı işlemlerin, bakımından indirime hak kazanan işlemler olduğunu ispatlayabilir. KDV.

Sarf ve yedek parçalar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap ve mefruşat gibi demirbaşlar ile hizmetin üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar, makine ve teçhizat olmadıkları için istisna kapsamına girmezler.

Açıklamalar dahildir.

Öte yandan 95/7606 sayılı İthalatı Düzenleme Kararının 7. maddesinde, “Eski, kullanılmış, yenilenmiş, ayıplı (kusurlu) ve eski (zamanla dayanıklılığını kaybetmiş) eşyanın ithali izne tabidir.” Yargı dahildir.

3305/2012 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarının Uygulanmasına İlişkin 1/2012 Sayılı Tebliğ’in “Kullanılmış makine ve teçhizatın ithali” başlıklı on ikinci maddesinde;

“(1) Kullanılmış makine ve teçhizat alımında Yönetmelik hükümlerine ve sektörel kısıtlamalara uyulması;

a) İthalat sistemi kararına göre yayımlanan bazı kullanılmış veya yenilenmiş maddelere ilişkin tebliğ hükümlerine göre ithal edilebilecek makine ve teçhizat (kara taşıma araçları hariç),

b) İthalatı Düzenleme Kararının 7 nci maddesine göre ithaline izin verilen makine ve teçhizat.

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir…”

Açıklamalar dahildir.

Buna göre, yatırım teşvik belgesine konu yatırımda doğrudan kullanılmak üzere firmanız tarafından ithal edilecek kullanılmış (ikinci el) makinelerin, firmanıza ait yatırım teşvik belgesine ekli global listelerde yer alması halinde, ilgili mevzuat gereğince teşvik belgesi kapsamında ithalata izin verilir ve bu izin alınır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca KDV istisnası yapılabilir.


Kaynak: İSMMMO, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın