medyauzmani.com
Yapı denetimi için kesilecek faturaya KDV stopajı uygulanmalı mı? – Özgün Fikirler

Yapı denetimi için kesilecek faturaya KDV stopajı uygulanmalı mı?

Yapı denetim şirketi arsa sahibine fatura kesiyor. Ancak arsa sahibi reklam hizmeti veren bir firmadır. İnşaat işiyle alakası yok. Düzenlenecek fatura çekinceye tabi midir?

Düzenlenecek fatura üzerinden KDV kesintisi yapılacaktır.

Alıcı ile temasa geçen kişi veya kuruluş arsanın sahibi ise tabii ki tescil ettirecektir.

KDV stopajına tabi olacak işlemler için lütfen aşağıdaki linki inceleyiniz.

Genel katma değer genel uygulaması

C. sorumluluk ve vergi yükümlülüğü

2.1.3.2.2. Etüt, projelendirme, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler

2.1.3.2.2.1. Alıcılara stopaj ve stopaj oranı

Tebliğ (I/C-2.1.3.1/b)’de sayılanlara karşı yapılan etüt, projelendirme, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV stopajı uygulanacaktır. 2

.1.3.2.2.2. İhtisas

bu bölüm kapsamında;

Pazar araştırması ve araştırması,

– Uzmanlık,

– proje planı,

– Teknik, ekonomik, mali, hukuki, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler dahildir.

İnşaat işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, planlama, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulaması, her ölçekteki imar planlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilir.

Eğitim hizmetleri, herhangi bir teslim veya hizmet veya bu teslim veya hizmetin devamı kapsamında verilmesi ve ayrıca bedelinin belirlenmesi kaydıyla danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir.

Prensip olarak, hukuki ihtilaflara ilişkin olarak veya yargı kararlarının (infaz vb.) Avukatlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleri stopaja tabidir.

Avukatlarla yapılan sözleşmede hem avukatlık hem de danışmanlık hizmetinin yer alması halinde, bu iki kalem ayrı ayrı ücretlendirilmedikçe toplam sözleşme bedeli üzerinden stopaj uygulanacaktır.

Uluslararası denetim şirketlerinin muayene hizmetleri ile araç, makine ve teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve testlerine yönelik hizmet alımları da stopaja tabidir.

Ancak, yazılı ve görsel medya izleme hizmetleri, reklam, ilan ve benzeri hizmetler, danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmez.

2.1.3.2.3. Makine, teçhizat, malzeme ve araçlar için ayar, bakım ve onarım hizmetleri

2.1.3.2.3.1. Alıcılara stopaj ve stopaj oranı

Bölüm I/C-2.1.3.1/b’de belirtilen makine, teçhizat, demirbaş ve araçlara ilişkin yapılan ayar, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10)24 oranında KDV stopajı yapılır. 2.1.3.2.3.2. İhtisas

Muafiyet Beyanında (I/C-2.1.3.1/b) sayılanlara ait olan veya bunlara yönelik olan ve bunların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaşlar ve araçlara ilişkin tadilat, bakım ve onarım hizmetleri stopaj kapsamındadır. .

Örnek 1: (a) a. Firma tarafından satın alınan bir kamyonun kasa, depo ve benzeri ilaveler yaptırılarak şasisinde tadilat yapılması halinde, tadilat bedelleri üzerinden hesaplanan KDV stopaja tabi olacaktır.

Örnek 2: (a) Bir kamu kuruluşunun (X) bir yazılım ve otomasyon şirketi ile otomasyon sistemi kurmak üzere anlaşması vardır.

Sözleşme kapsamında otomasyon sistemlerine yönelik yazılımların temini, satış sonrası güncellemeler, bakımlar vb. hizmetler de verilmektedir.

7/10 (a) Otomasyon sistemini kullanmak için gerekli olan işletim sistemi yazılımları ve bilgisayar donanımları için verilen değişiklik, arıza giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlerin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den stopaja tabi olacaktır.

Soğutma ve ısıtma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, aydınlatma sistemi, asansör ve benzeri bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında stopaja tabidir.

İlk inşaatı veya komple tadilatı Bölüm Beyanı (I/C-2.1.3.2.1.) kapsamında stopaja tabidir.

Makine, teçhizat, demirbaş ve araçlara yönelik bakım hizmetleri, beklenen işlevleri yerine getirmek için periyodik olarak veya gerektiğinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında hizmet verilen malın belirli parça ve bileşenlerinin değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

Makine, teçhizat, demirbaş ve araçların onarımı, hasarlı ve eskimiş araçların kullanıma hazır hale getirilmesinden oluşur. Bakım hizmetinde olduğu gibi, onarım hizmetinde de tamir edilen şeyin bazı parçalarının değiştirilmesi işin doğal bir sonucudur.

Bu nedenle makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara yönelik bakım ve onarım hizmetleri sadece işçilik hizmetleri olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemelerinin teslimi de bakım onarım hizmeti kapsamındadır.

Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça ve sarf malzemeleri gibi mallar ayar, bakım ve onarım yapanlar tarafından piyasadan satın alınmış ve bu işleri yapanlara verilmiş ise, Bölümde açıklamalara yer verilir. (I/C-2.1.3.3) Piyasadan mal alımında beyanname saklıdır, kesinti yapılamaz.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın