https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yabancı sınırlı vergi mükellefleri yapay genel zekaya erişebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Yabancı sınırlı vergi mükellefleri yapay genel zekaya erişebilir mi?

Yabancı sınırlı vergi mükellefleri yapay genel zekaya erişebilir mi?

Sigortalı sözleşmeli eğitmen olarak çalışan yabancı uyruklular için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
izmir vergi dairesi
Mükellef hizmetleri için gelir vergisi tahsilat yönetimi

sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-320

03/14/2012

Tema

:

Sigortalı sözleşmeli eğitmen olarak çalışan yabancı uyruklular için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı.

Dilekçede, faize kayıtlı başvuru formu ve eki, Konservatuvarınızda sigortalı sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalışan yabancılara 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 14.10 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince asgari geçim indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başkanlığımızdan bilgi talep edilir. 1983 ve No. 83/78148.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun üçüncü maddesinde; Aşağıdaki gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm kazanç ve getiriler üzerinden vergilendirilir:

1. Türkiye’ye yerleşenler.

2. Resmi daire ve müesseselere bağlı Türk vatandaşları veya yukarıda sayılan daire, kurum, kuruluş ve şirketlerin işleri nedeniyle Türkiye’de yerleşik ve yabancı ülkelerde yerleşik kurum ve şirketlere bağlı olanlar (bu kişilerden gelir vergisine tabi olanlar veya Benzer vergilere tabi olan yukarıda belirtilen kazanç ve iratlar üzerinden ayrı bir vergiye tabi tutulmayacaktır.)

4. maddede; Aşağıdaki kişiler Türkiye’de yerleşik kabul edilir:

1. İkametgâhı Türkiye’de olanlar (ikametgahı Medeni Kanunun XIX. ve müteakip maddelerinde yazılı yerlerdir);

2. Türkiye’de sürekli olarak bir takvim yılı içinde altı aydan fazla ikamet edenler (geçici çıkışlar Türkiye’de kalma süresini kesmez).

Beşinci maddesinde ise “Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’de altı aydan fazla kalsalar dahi Türkiye’de mukim sayılmazlar:

1. Türkiye’ye iş, ilim, ilim maksadıyla gelenler, bilirkişiler, memurlar, gazeteciler, yayın muhabirleri ile belirli veya geçici bir görev veya işle Türkiye’ye eğitim, tedavi, dinlenme veya seyahat maksadıyla gelenler;

2. Tutukluluk, mahkûmiyet veya hastalık gibi ellerinde olmayan nedenlerle gözaltına alınan veya Türkiye’de kalanlar.”

6. maddede; Türkiye’de mukim olmayan gerçek kişiler, yalnızca Türkiye’deki kazanç ve kazançları üzerinden vergiye tabidir.

Hükümler dahildir.

Öte yandan anılan kanunun 32. maddesinin “Yasal Düzenleme” başlıklı bölümünde 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere asgari geçim indirimi uygulanması öngörülmekte olup; Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 5615 Sayılı Kanun’un 2.

Asgari yaşam ödeneği

Madde 32- Gerçek ücret vergilerinde asgari geçim indirimi uygulanır. …” ve “3. Uygulama Esasları” başlıklı bölümde “Ücreti gerçek usulle vergilendirilen gerçek kişiler asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.

Aşağıda belirtilen ücret gelirlerini elde edenler asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

– Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergiye tabi tutulan askerî personel,

Ücretten gelir elde edenler sınırlı sorumluluk kapsamındadır.

-Başka bir kanuna göre (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar) ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayanlar,

Ödeme almayan diğer gerçek kişiler.

Açıklama dahil.

Yukarıdaki hüküm ve yorumlara göre; Sınırlı sorumluluk kapsamında ücretten gelir elde edenler için mümkün olmadığından, 2547 sayılı Kanun’un 34. maddesi ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ücretleri gerçek yoldan vergilendirilen gerçek kişiler ancak asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir. 14.10 1983 ve No. 83/78148. Sigortalı ve sözleşmeli uyruklu öğretmenler, Gelir Vergisi Kanunu’nun sınırlı sorumluluğa ilişkin gerekliliklerini karşılamaları halinde asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

Ancak, öğretmenler sınırlı sorumluluğa ilişkin şartları taşımadıkları takdirde, tam mükellef olarak vergilendirilecekleri için doğal olarak asgari geçim indiriminden faydalanabilirler.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın