https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Web tasarımı, yazılım, Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Web tasarımı, yazılım, Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir?

Web tasarımı, yazılım, Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Ankara Vergi Dairesi
(Mükellef hizmetleri paket yönetimi)

sayı

:

27575268-105[229-2016-357]-471915

27.11.2017

Tema

:

Web tasarımı, yazılım, Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

Kaydedilmiş ilgi konusu belge için başvuru formunda; … 08/08/2016 tarihinde web tasarımı, yazılım yazılımı ve Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için yazılım ve hizmetler işiyle uğraşmak üzere bir işletme açtığınızı belirterek, kârın serbest meslek veya işletme olarak vergiye tabi olup olmadığına bakılmaksızın gelir. Başkanlığımızın görüşünü sordu.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazanç ticari kazançtır.“öğe”.

Ticari faaliyet, bir tür emek sermayesi organizasyonuna bağlıdır ve kar etme niyeti ve niyeti olup olmadığı, bu organizasyon tarafından üstlenilen faaliyet “ticari faaliyetlerVaroluş kalitesini etkilemez. Ancak, aktiviteticari faaliyetler“ olarak sayılabilmesi için, kar amacı gütme ve kastetme şartı aranmaz, ancak faaliyeti yürüten kuruluşun tüm unsurları ile değerlendirildiğinde kar elde etme potansiyeline sahip olması gerekir.

Aynı kanunun 65. maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen karlar, serbest meslekten elde edilen kazançlardır.

serbest meslek faaliyeti; Sermaye yerine kişisel ek çalışma, bilimsel veya mesleki bilgi veya deneyime dayalı, kişisel sorumluluk altında, kişi adına ve hesabına, işverene ibraz edilmeksizin ticari olmayan işlerin yürütülmesidir.“öğe”.

Öte yandan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında nakden veya hesaba yapılan ödemeler belirtilmiş ve kesilen tutarların ödeneceği ikramiye sahipleri için gelir vergisini kimlerin keseceği düzenlenmiştir. gelirleri kendi işleri nedeniyle yapılan ödemelerden ortalama %17, diğer işlerinden dolayı yapılan ödemelerden ise ortalama %20 oranında vergi kesintisi yapılacağı belirtilmektedir.

Bu hüküm ve yorumlara göre, bilgisayar yazılım işinden elde edilen gelir ticari bir kuruluş ve sermaye unsuru olmaksızın kişisel çalışma, bilimsel veya mesleki bilgi ve deneyime dayalı olarak sizin adınıza elde ediliyorsa, genel hükümler Serbest meslek kazançlarına ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun Adınıza mükelleflerin Kanunun 94 üncü maddesinde sayılanlar kapsamında olması durumunda, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinin (b) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılır.

diğer taraftan, Web tasarım çalışmaları Mevcut yazılımları kullanın ve bilgisayar yazılımlarını müşterilerin kullanımına sunun. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik Android uygulamaları, mobil uygulamalar ve yazılım çalışmaları Elde ettiğiniz gelir ticari faaliyet olarak değerlendirilmeli ve bu faaliyetlerden elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmelidir.

Diğer tarafta; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesi uyarınca bu Kanuna göre tutulan üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tasdik edilmesi gerektiğinden müşteriye tutarı gösteren ticari yazı gönderilir. kanunun 229. maddesi uyarınca satılan mal veya yapılan iş için müşterinin borcudur. Fatura belge olarak düzenlenir, 177 nci maddenin 6 ncı fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde bilanço, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Buna göre, Android uygulamalarını çalıştıran yazılımlardan, mobil uygulamalardan, web tasarım çalışmaları ile mevcut yazılımların kullanılması ve bilgisayar yazılımlarının müşterilerin hizmetine sunulması şeklinde yapılan sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından elde edilen gelirler, ilgili Tarafınıza bağlı olarak ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 6 nci fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde bilanço esasına göre onaylanması, aksi halde işletme hesabı bazında fatura düzenlenmesi zorunludur. satılan mal veya yapılan iş karşılığında verilir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın