https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Vergiden düşülen senetler iptal edilebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Vergiden düşülen senetler iptal edilebilir mi?

Vergiden düşülen senetler iptal edilebilir mi?

İçindekiler

Vergisiz faturaların elektronik fatura olarak düzenlenmesinde fatura nasıl iptal edilecek?

Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax Free e-faturada da herhangi bir iptal mekanizması bulunmamaktadır.

Satış iadesi veya iptali gerektiren durumlarda ürün gider fişi ile birlikte iade edilerek hem gelir hem de gider muhasebe kayıtlarına işlenir. Ancak işleme ilişkin düzenlenen elektronik fatura halihazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğundan haksız iadelerin önlenmesi için “Elektronik Fatura Uygulaması Gümrük Prosedürleri Rehberi (Sürüm 1.5)” Bölüm 4.1.1’de detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Bedelsiz ihracat da e-fatura kapsamında mı?

Eğer öyleyse, nasıl düzenlenmelidir?

Serbest ihracatta, mal çıkışında GÇB’nin düzenlenip düzenlenmediğine bağlı olarak elektronik ihracat faturası düzenlenecek ve GÇB ekinde belirtilmemişse gönderici elektronik arşiv kullanıcısı ise düzenlenecektir. Elektronik arşiv faturası değilse kağıt fatura olarak düzenlenmesine devam edilmesi. Ancak, ücretsiz
Gönderilen mallar GÇB ile düzenlenecek ise faturanın elektronik fatura olması gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik fatura kapsamında ücretsiz fatura düzenlenebilmektedir. Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin elektronik faturanın “Ödenen Tutar” alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açarken serbest alanını seçmesi gerekmektedir.
gerekli.


Kaynak: GİB e-fatura portalı
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

İhracat tescili ile teslim edilen eşyanın ihracatçı firma tarafından bedelsiz olarak ihraç edilmesi durumunda, erteleme-terkin…

Ücretli ithalat ile ücretsiz ithalat arasındaki fark nedir?

Serbest ithalat yoluyla gelen arabalardan hangi vergiler alınır?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın