medyauzmani.com
Vergi matrahını sadece 7326 Sayılı Kanun kapsamında mı artırabiliriz? – Özgün Fikirler

Vergi matrahını sadece 7326 Sayılı Kanun kapsamında mı artırabiliriz?

Sadece kurumlar vergisini artırmak istiyoruz. Şirket bir inşaat şirketidir. İlgili yılların bazı aylarında KDV hesaplanmamaktadır. Bu durumda KDV artırılmalı mı?

Böyle bir zorunluluk yok, sadece kurumlar vergisini artırabilirsiniz.

Tavsiye sorum 2017 ve 2018 yıllarında işletme defterine konu olan mükellefimiz 2019 yılı itibari ile bilanço işlemlerini geçmiştir. 7326 Sayılı Kanuna göre gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından vergi matrahını artıracağız. . 2017 ve 2018 ve 2019 ve 2020 için ayrı oturma iznimi sunacak mıyım?

Aynı beyannamede işletme ve bilanço seçenekleri ön plana çıkarılarak duyuru yapılır. Reklam biçimini inceleyin.

Bazı alacakların ve diğerlerinin yeniden yapılandırılması

Kanun Değişikliği Kanunu

Kanun No: 7326

Kabul tarihi: 3/6/2021

Madde 5 – (1) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde Gelir ve kurumlar vergisi kuralları Bu maddede belirtilen zaman ve şekilde zam yoluyla ödenmesi halinde, artışın yapıldığı yıllara ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılmaz ve bu vergi türleri hakkında ayrıca tarhiyat yapılmaz. bu yıllara istinaden yapılır.

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ihtirazi kayıtla beyan edilenler dahil yıllık beyannamelerinde (bu tarih dahil) 31.08.2021 tarihine kadar matrahlarını 2016 takvim yılı için %35, 2017 2018 takvimi için %30 olarak muhasebeleştireceklerdir. • Takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20 ve 2020 takvim yılı için %15’ten az olmamak üzere.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın