medyauzmani.com
Vergi Dairesi tarafından re’sen iptal edilen şirketin Ticaret Odasına kaydı silinir mi? – Özgün Fikirler

Vergi Dairesi tarafından re’sen iptal edilen şirketin Ticaret Odasına kaydı silinir mi?

2012 yılında ticari faaliyetine son verilmesine rağmen yasal işlemleri yerine getirmeyen limited şirket Ticaret Odasındaki kaydı nasıl silinir? Resen silinemez mi? Bağ-Kur halen görünür durumda olduğu için Bağ-Kur kaydı silinirken öncelikle şirketin Ticaret Odası kaydının silinmesi gerektiğinden bahsedildi.

Sermaye şirketlerinin tasfiyesi ticaret kanununda açık olup, mevcut düzenlemede başka bir şekilde kapatılması mümkün görünmemektedir.

Oda kayıtlarının otomatik iptali işletmelerin kapanmasına izin vermez. Ancak oda servisi ve kayıtlarla sınırlı olabilir. 5174 sayılı TOBB Kanununa göre, adresinde bulunmayan veya aidatını ödemeyen firmaların tescili iki yıl süreyle askıya alınır. Askıya alınan iki yılın sonunda askıdan çıkmayan şirketlerin kayıtları re’sen iptal edilir ve Ticaret Sicil Memurluğu’na tebligat yapılır.

Ticaret Sicili herhangi bir işlem yapmaz. Tasfiye kararınızı TTK’ya göre faaliyet gösteren Sicil Memurluğu’na tescil ettirerek işlemi tamamlamanız gerekmektedir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Pasif kayıtlarının analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre iptal işlemi.

İhracat tescili ile teslim edilen eşyanın ihracatçı firma tarafından bedelsiz olarak ihraç edilmesi durumunda, erteleme-terkin…

ÖTV’ye kaydedilen tecil iptali uygulandığı takdirde e-arşiv faturasına manuel olarak müdahale edebilirsiniz.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın