https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Üye işyeri muafiyetinden kimler yararlanabilir? – Muhasebe Haberleri - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Üye işyeri muafiyetinden kimler yararlanabilir? – Muhasebe Haberleri

Üye işyeri muafiyetinden kimler yararlanabilir? – Muhasebe Haberleri

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde vergiden muaf tacirlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tacir muafiyetinden yararlanacak tacirler de aynı maddede sıralanmıştır. Buna göre aşağıda belirtilen şekil ve şekilde çalışan ticaret ve sanat uzmanları gelir vergisinden muaftır.


1. Motorlu taşıma araçları kullanmamak kaydıyla iş yeri açmadan veya seyyar olarak perakende ticaret yapanlar. (Piyasayı takip ederek giyim eşyası, kişisel eşya, ziynet eşyası, kıymetli ev eşyası, gıda, bakkaliye ve temizlik eşyası satanlar ile bu işyerlerinde satılan aynı cins eşyayı sabit işyerlerinin önünde showroom açarak satanlar hariç) işyerleri)

2- Demirci, asker, tesisatçı, çilingir, kunduracı, kunduracı, berber, nalbant, boyacı, odun ve kömür kırıcı, çamaşırcı, hamal gibi iş yeri açmadan doğrudan müstehcen ve mobil cihazla çalışan küçük sanat erbabı.

3. Köylerde gezici olarak her türlü teknik işleri yapanlar ile aynı yerlerde işyeri açarak aynı işi yapanlar ile Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar. (51. madde kapsamına girenler bu muafiyetten yararlanamazlar.)

4 – brüt tonajı 50 tona kadar olan nehirlerde, göllerde, denizlerde ve su yollarında motorsuz veya motorsuz taşıma araçlarının işletmecileri (50 ton geçiş ücreti dahil); Hayvanları veya bir hayvan arabasını taşıyan kimse. (Bu fıkrada yazılı tedbirler, bu kişiler veya ortaklıklar tarafından birlikte yaşayan eşler ile velayet veya ortaklık işindeki çocuklar için sağladıkları imkânlar dikkate alınarak belirlenir.)

5. Tarım işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör, tekne gibi araçlarla taşımayı alışkanlık haline getirmeden bazen kiralık mal ve insan taşıyan çiftçiler.

6. Hareket ettirici güç kullanmamak ve dışarıdan işçi çalıştırmamak kaydıyla evde kullanılan makine ve aletlerden dikiş, nakış, gıda işleme, ütü ve benzeri işler hariç. Havlu, battaniye, çarşaf, çorap, halı, kilim, tekstil ürünleri, deri kırpıntıları, örgü, dantel, her türlü işleme, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, hasır, fırça, yapma çiçekler, pul, boncuk işi gibi damga ürünleri , tığ işi, iplik ve ipler, tarhana, erişte, mantı vb. işlerin açılmasına gerek olmaksızın veya internet ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla yıl içinde elde edilen satış hacminin ilgili asgari yıllık toplam tutarı aşmamak kaydıyla ilgili yıl için ücret. Satanlar. Bu ürünlerin Market Watch tarafından satışı ile ilgili düzenlemelere tabi olanlar ile ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödeyenler hariç; Çarşı, şenlik, sergi ve kamu kurum ve kuruluşlarınca muafiyetten yararlanmak üzere geçici olarak belirlenen yerlerde satılmasına engel değildir.

7- Ticari işletmelere ait atıkları düzenli veya belirli zaman aralıklarıyla satın alanlar hariç olmak üzere, işyeri açmadan her türlü hurda malzemeyi kapı kapı dolaşarak toplayan veya kendi hesabına ve hesabına satın alanlar ve bu malları ticaretini yapanlara veya yeniden işleyenlere satmak.

8. Gelir Vergisinin 47 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlara münhasıran el dokuması, bakır, çini ve çömlekçilik, kabuk kakma, ağaç oymacılığı, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazı, yorgancılık ve keçecilik Kanun ve ürünlerini kendi satar. Tüpçülük ve oltoculuk, ayakkabıcılık, iğne oyası, iğne oyası gibi geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleklerde faaliyet gösterenler hayranlık uyandırıyor.

9. 3/14/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre lisanssız yapılabilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla konutların kurulu enerjisi maksimum 10 kW (10 kW) olan çatı ve/veya cephelerde sahip oldukları veya kiraladıkları. Sadece bir üretim tesisinden ürettiği elektriği başka bir kaynak sağlayan şirkete satan (kat malikleri tarafından ana taşınmazın ortak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için oluşturulanlar dahil) (bu fıkra uygulanırken üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz) );

10. (7256 sayılı Kanunun 15 inci maddesine eklenen bent, Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirler hakkında 11.17.2020) Evlerinde ürettikleri malları, ayrı bir iş yeri açmadan, sınai veya seri üretime elverişli makine ve alet kullanmadan internet ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla satanlar. Bu fıkra kapsamındaki üye işyeri muafiyetinden yararlanabilmek için işyeri vergisi muafiyet belgesi almak, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açmak ve tüm gelirleri münhasıran bu hesap üzerinden tahsil etmek gerekir. Bankalar, bu fıkra kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden %4 (bir veya birden fazla işçi çalıştırılıyorsa %2) oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve bu tutarlar üzerinden 5000’inci maddede yer alan esaslara göre beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür. 98 ve 119. İstihdama ilişkin indirimli oranın uygulanabilmesi için, Bir işçinin ayda en az on gün istihdam edilmiş olması gerekir. Bu gelir tutarı 94 üncü madde kapsamında mahsup edilemez. Bu fıkra kapsamında elde edilen gelirden 220.000 TL (313 Sayılı Seri Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2021 tarihi itibariyle 240.000 TL) Mükellef bir sonraki takvim yılının başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve bu muafiyetten bir daha yararlanamaz. Maddede yer alan gelir hükmü dışındaki şartların ihlal edileceğine karar verilmesi halinde, istisnadan yararlanılamaz ve ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası düşülmek suretiyle gecikme avantajı ile zamanında tahsil edilir. Fıkradaki oranları ve tutarı yarıya indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Başkan yetkilidir.
11. Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve teknik işlerle uğraşanlar, önceki fıkralarda belirtilen işlere benzer.


Kaynak: GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın