medyauzmani.com
Üniversite kursiyerlerinin maaşları SGK beyannamesine dahil mi? – Özgün Fikirler

Üniversite kursiyerlerinin maaşları SGK beyannamesine dahil mi?

Üniversitede zorunlu eğitim yapmak için sınırlı bir vergi mükellefi işe alındı. SSK girişi okul tarafından yapılmıştır. 950 TL net ücreti vardır. Netten brüt’e çevrilmeli ve bordo renkte gösterilmeli mi? Gelir vergisi ve damga vergisi ödemek zorunda mıyım? Muh SGK kişi sayısına eklenmeli mi?

3308 sayılı Kanunun kapsamına üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümleri dışında kalan öğrenciler ile okulları tarafından staj yapmaları uygun görülen ve beceri eğitimi yapmak üzere eğitime gönderilen öğrenciler dahil değildir.

Dolayısıyla bu öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamına girmediği için onlara eğitim veren firmaların ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak harç ödemesi varsa ödenen tüm ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisinin mahsup edilmesi gerekir.

Üniversite, lisans öğrencisinin eğitimini uygun görerek bu öğrenciyi eğitim için kuruma gönderirse ve bu kursiyer kurumda eğitim ücreti olarak 950 TL ödemişse sigorta primi ve vergi kesintisi nasıl yapılacak?

Eğitim zorunlu olsun ya da olmasın, okul öğrencinin eğitimi almasını uygun görürse primi okul tarafından ödenir. Bu nedenle örneğimizde öğrenciye sigorta bildirimi ve prim ödemesi öğrencinin bulunduğu üniversite tarafından yapılacaktır.

Bu öğrenci kursiyer iş/hizmet sözleşmesi kapsamında çalışmadığı için yani 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortası bulunmadığından kurum bu öğrenciyi sigortalı olarak bildirmeyecektir. 4/a kapsamında, ücreti ödese dahi.

Kurumun yükümlülüğü, o kursiyere ödediği ücreti brüt ücrete yansıtarak hesaplayacağı damga vergisi tutarını ve gelir vergisini ilgili vergi dairesine ödemektir. Bunun için öncelikle brüt ücret brüt ücrete çevrilerek bulunacaktır. Eldeki toplam ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi tutarı hesaplanacak ve bu tutarlar vergi dairesine ödenecektir.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın