medyauzmani.com
Uluslararası tahvil faiz geliri ve ticari kazançlar üzerindeki vergilendirme limitleri nelerdir? – Özgün Fikirler

Uluslararası tahvil faiz geliri ve ticari kazançlar üzerindeki vergilendirme limitleri nelerdir?

Yabancı bir bankadan alınan uluslararası tahvillerin faiz gelirlerinin Türkiye’de beyan edilme zorunluluğu var mı? Ayrıca sermaye satışından kaynaklanan kur farkı değer kazancı beyan edilmiş midir?

Alım satım ve ticaretten elde edilen euro gelirinin ve faiz gelirinin vergilendirilmesi

Eurobond’lardan iki tür gelir elde edilir: faiz veya ticari gelir.

Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri “yüzde 0” muafiyete tabidir. Elde edilen faiz gelirinin ilgili yılda belirlenen beyan sınırını (2020 girişi için beyan limiti 49.000 TL, 49.000 TL aşılırsa tamamının beyan edilmesi gerekir) aşması durumunda mükellefin gerçek kişileri tarafından beyan edilmesi gerekir.

Eurobond alım satımından elde edilen kazançlar da vergiye tabidir.

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Eurobond’lara ilişkin alım satım kazançlarının istisna tutarını (2020 yılı geliri için 49.000 TL) aşması durumunda fazlalığın beyan edilmesi gerekmektedir.

1 Ocak 2006’dan sonra uluslararası bir tahvil ihraç edilirse, tutara bakılmaksızın tüm ticari kazançlar vergilendirilir.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makaledeki belirli içerikten yola çıkarak işinizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Gerçek veya tüzel, özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sonucunda doğabilecek kayıp veya zararlardan sorumlu değildir.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın