medyauzmani.com
Ulusal veya uluslararası fuarlar kurumlar vergisinden muaf mıdır? – Özgün Fikirler

Ulusal veya uluslararası fuarlar kurumlar vergisinden muaf mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan sergi, pazar ve sergiler

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından onaylı idari mercilerin izni ile açılan yerel, ulusal veya uluslararası fuar, fuar ve sergiler Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu muafiyet, sergi alanında çalışan mükellefleri kapsamaz.


benzer içerik

Kooperatiflerde kurumlar vergisi ve KDV istisnasına ilişkin açıklamalar

Sosyal tesislerin üyeler dışında kullanılması durumunda kurumlar vergisi muafiyeti

Kooperatifin varlıklarını ve demirbaşlarını hurda olarak satması durumunda şirketlere vergi muafiyeti


Kaynak: TÜRMOB Kurumlar Vergisi Rehberi – Nisan 2021
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın