https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ücretsiz parasal izin desteğine başvurmak için kısa çalışma ödeneğine başvurmak gerekir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Ücretsiz parasal izin desteğine başvurmak için kısa çalışma ödeneğine başvurmak gerekir mi?

Ücretsiz parasal izin desteğine başvurmak için kısa çalışma ödeneğine başvurmak gerekir mi?

Son 3 yılda 650 gün işyerimizde 6 ay sigortalı olan çalışanlarımız için kısa çalışma şartları sağlanmış olmasına rağmen kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmadan nakdi ücret desteği başvurusu yapılması hukuka aykırı olur mu? ?

Birey kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmadan da nakdi ücret desteği başvurusunda bulunabilir.

7244 Sayılı Kanun’da bunun yasal açıklaması var; Fıkranın (a) bendi kapsamındaki işçiler;

a) 4/17/2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesi imzalanan işverenin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre ücretsiz izne ayrılması,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak.

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 numaralı belge türleri işverenler tarafından ilk kez birlikte ilan edilmek üzere SGK’ya tebliğ edilmiştir. süresi fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin süresi kadar nakdi ücret desteği almaya hak kazanırlar.

İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunan ve gerekli prim koşullarını taşımadığı halde başvurusunun kabul edilmesi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları yerine getirirler. 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları ilgili süre için ücretsiz izinde oldukları sürece nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Kısa çalışma ödeneğimizden vazgeçtiğimizi İŞKUR’a ne zaman bildirmeliyiz?

Kıdem tazminatı hesaplanırken kısa çalışma ödeneğinin hangi günlere ait olduğu dikkate alınır mı?

Kısa çalışma ödeneği alan işçi bu süre içinde rapor alırsa SGK…

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın