medyauzmani.com
Türkiye’deki avukatın Birleşmiş Milletler’i Türkiye’de temsil etmesi için düzenlediği e-SMM’de stopaj olacak mı? – Özgün Fikirler

Türkiye’deki avukatın Birleşmiş Milletler’i Türkiye’de temsil etmesi için düzenlediği e-SMM’de stopaj olacak mı?

Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’ne avukat tarafından verilen hizmet nedeniyle stopajlı veya stopajsız serbest çalışma makbuzu düzenlenmeli mi?

Katma değer vergisi genel beyannamesine göre katma değer vergisinden muaf olması gerekir değil mi?

Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nden kısa süreli taahhüt gelmesi halinde evrensel değer saklı tutulacaktır.

yasanın 15. maddesi

Madde 15

1. Aşağıdaki teslimatlar ve hizmetler vergiden muaftır:

a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip üyelerine verilen teslim ve hizmetler,

b) Uluslararası kuruluşlara ve bunların vergiden muaf üyelerine uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılan teslim ve hizmetler,

2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari tutarları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Yukarıdaki işletmelerin dahil edilmesi durumunda KDV hesaplanmaz.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın