medyauzmani.com
Türkiye’de yabancı girişimcilere Turkuaz Kart uygulaması başladı – Özgün Fikirler

Türkiye’de yabancı girişimcilere Turkuaz Kart uygulaması başladı

Nitelikli yatırımcıları ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek amacıyla oluşturulan Turkuaz Kart, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından ilk sahibi Stephen Young’a teslim edildi.

Turkuaz Kart, Türkiye’yi uluslararası düzeyde kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde başarılı akademisyen veya araştırmacıların ve yabancıların gözdesi haline getirerek ülkemize dünya sahnesinde rekabet avantajı sağlamak ve Türkiye’ye ekonomik anlamda katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. sahip olduğu yüksek nitelikli iş gücüne sahiptir.

Bakan Bilgin, ilk üç yıl geçiş süresi verilen Turkuaz Kart’ın bu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale geldiğini belirterek, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışmak Türkiye’de, Türkiye’ye çoklu giriş ve çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklar, ayrıca eş ve çocuklar için ikamet hakkı. Turkuaz kart sahipleri de üç yıllık bir geçiş dönemi için kaydının silinmesi kaydıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkından yararlanabilmektedir.

2014-2018 yıllarını kapsayan 10’uncu Kalkınma Planı ve Nitelikli İşgücü Cazibe Merkezi Programı çalışma planı doğrultusunda faaliyete geçen turkuaz kart. Uluslararası İş Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen ve turkuaz kartların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları içeren turkuaz kart yönetmeliği 14.03.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hangi yabancıların turkuaz kart alacağının belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yabancı yeterlilikler için farklı kayıt sistemleri ile belirlenen adayların değerlendirmeleri devam etmektedir.

İlk Turkuaz Kartın sahibi girişimci Stephen Young, kariyerine 1988 yılında Avustralya’nın Mannesman şehrinde özel proje mühendisi olarak başladı. 1994 yılında Mannesmann Rexroth’un Almanya’daki merkezinde çalışmaya başlayan Young, 1995 yılında aynı şirketin genel müdürü olarak Türkiye’ye taşındı. 25 yıllık kariyerinin ardından Young oldu ve Türk-Alman İş Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. (DEİK) Kasım 2015 tarihinden itibaren Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)/TCCI kurucu yönetim kurulu üyesidir.


Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TC
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın