https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Toplam gider yöntemi belirtilmişse giderler nasıl düşülür? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Toplam gider yöntemi belirtilmişse giderler nasıl düşülür?

Toplam gider yöntemi belirtilmişse giderler nasıl düşülür?

Kira gelir vergisinde net tutar nasıl belirlenir?

 • Kira geliri vergilendirilirken elde edilen net gelir tutarı iki farklı şekilde belirlenebilir: – Götürü usul. (hak kiralayanlar hariç)

  Gerçek gider yöntemi.

  Tüm taşınmazlar için götürü veya gerçek gider yöntemi seçilir. Bir kısmı için gerçekleşen gider yöntemi, diğer kısmı için toplam gider yöntemi belirlenememektedir.

Toplam gider yöntemi belirtilmişse giderler nasıl düşülür?

 • Toplam gider yöntemini seçen mükellefler, fiili giderler için kira gelirlerinden muafiyet tutarı düşüldükten sonra %15 (1.1.2017 tarihinden önce elde edilen kira gelirlerinin %25’i) oranında kesinti yapabilirler. Ancak bu yöntemi seçen mükellefler, üzerinden iki yıl geçmeden fiili gider yöntemine geri dönemezler.

Fiili gider yöntemi seçilirse indirilebilir giderler nelerdir?

  • Fiili gider yönteminin seçilmesi durumunda; Kiralanan mülkün kiralayan tarafından ödenmesi. aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

   – Kiralanan malın yönetimi için yapılan ve taşınmazın önemi ile orantılı idari giderler,

   – Mal ve kiralanan haklara ilişkin sigorta giderleri.

   – Taşınmaz ve kiralanan haklar için yapılan ve harcanan borçlara ilişkin faiz giderleri,

   – Konut olarak kiralanan bir mülkün edinildiği yıldan itibaren 5 yıl süreyle satın alma bedelinin %5’i (satın alma bedelinin %5’ine kadar olan bu kesinti sadece ilgili gayrimenkul gelirine uygulanacaktır. mahsup edilmeyen kısım fazla gider sayılmaz),

   – Taşınmazlar ve kiralanan haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiye ile kiraya verenler tarafından ödenmek kaydıyla belediyelere ödenen giderlere katılma payları,

   – Gayrimenkul ve kiralanan hakların amortismanı ile kiraya verenin ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu için yaptığı ve gayrimenkulün ekonomik değerini artıran harcamalar. (Bu giderler 2020 yılı için 1.400 TL’yi ve 2021 yılı için 1.500 TL’yi aşarsa gider olarak değerlendirilebilir.),

   – Kiraya veren tarafından kiralanan gayrimenkulün bakım ve onarım giderleri,

   – kiralanan mal ve haklar için kiralayanlar tarafından ödenen kiralar ve diğer gerçek giderler,

   – Kiracının sahibi olduğu konutu kiraya verdiği konut veya meskenlerin kira bedeli (kiranın indirilemeyen kısmı gider fazlası sayılmaz),

   – Kiralanan mal ve haklara ilişkin sözleşme, kanun veya hüküm uyarınca ödenen zıya, hasar ve tazminat,

   Toplam gelirden düşülebilir. Ancak, fiili gider yönteminin seçilmesi durumunda kira geliri meskenden elde edilerek konut kira gelirine uygulanan istisnadan yararlanılır ve fiili gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı brüt gelirden indirilemez.


Kaynak: GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın