https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Stok affı kapsamında ödenen KDV beyannamenin hangi satırında beyan edilmelidir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Stok affı kapsamında ödenen KDV beyannamenin hangi satırında beyan edilmelidir?

Stok affı kapsamında ödenen KDV beyannamenin hangi satırında beyan edilmelidir?

7326 sayılı KDV beyannamesinde yurtiçi alımlarla ilgili KDV satırında stok artışı için ödediğimiz KDV’yi yazıp oranlara göre dağıtımda göstermediğimizde, beyanname onay aşamasında ihtarname düzenlenir. kesinti ve dağıtım miktarı eşit olmalıdır. Yine de kabul etmemizin sakıncası var mı?

İndirimin yazılacağı başka bir alan olmadığı için yurtiçi alımlarda KDV satırına yazılması doğru olur.

7326 sayılı Kanun, yeniden değerleme için 2021/1 dönemi için geçici amortisman alınmasını öngörmektedir. Kullandığımız sabit kıymet yazılımı 2021 girişleri için yeniden değerlemeyi desteklemiyor ve çok fazla sabit kıymet olduğu için mükemmel durumda tutmak çok zor. 31.12.20 verilerini alıp Mayıs ayında ilettiğimiz ve bir onay verdiğimize göre, bu çalışma yanlış mı yoksa doğru mu?

Tüm israfı yeniden değerlendirmek zorunda değilsiniz, istediğiniz israfı değerlendirebilirsiniz. Tüm atıkların değerlendirilmesi zorunluluğu yoktur.

Öte yandan GİB, matrah hesaplaması sonucu oluşacak vergiyi beyan edeceği beyanname formatını henüz yüklemedi. Yeniden değerlemeye konu işlem için son tarih 31.102.2021’dir.

Bugün bir değerlendirme almak önemli olmayacaktır, değerlendirme tarihinde bir onay sunulmalıdır.

Öte yandan, işlemler için hangi yazılımın kullanıldığı önemli değil, iletişimde verilen kurallara göre hesaplama yapabilirsiniz.

Bazı alacakların ve diğerlerinin yeniden yapılandırılması

Kanun Değişikliği Kanunu

Kanun No: 7326

Kabul tarihi: 3/6/2021

Madde 11 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

birinci fıkrada belirtilen mükellefler Yürürlük tarihi itibariyle amortismana tabi gayrimenkuller ve diğer ekonomik varlıklar (satış-kiralama-geri alım işlemlerine veya kira sertifikası ihraçlarına konu olan gayrimenkuller ve ekonomik varlıklar hariç) için 31.12.2021 tarihine kadar yukarıdaki kapsama, şartlara uygunluk tarih yeniden değerlendirilebilir. Şu ana kadar;

a) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değeri,

b) Daha önce bu madde kapsamında yeniden değerleme yapılmış taşınmazlar için bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değerinin Yİ-ÜFE değerine bölünmesiyle bulunan oran, 2018 Mayıs ayı değeri,

dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerlendirmeden sonra, yükümlülükte özel bir fon hesabında gösterilen fazla tutar üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, mükellefin tabi olduğu vergi dairesine şartlı olarak beyan edilir. gelir veya kurumlar vergisinin yeniden tarh olunduğu tarihi takip eden ay sonuna kadar mahsup edilir ve ilk taksit beyannamede ilan olunur. Başvuru döneminde aşağıdaki taksitler başvuru dönemini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, bu fıkranın uygulanmasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerlidir.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın