https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Sözleşmeli tarım alanında Türkiye Özel Ürünler Borsası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği yaptı. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Sözleşmeli tarım alanında Türkiye Özel Ürünler Borsası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği yaptı.

Sözleşmeli tarım alanında Türkiye Özel Ürünler Borsası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği yaptı.

Türk Ürünleri İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TARİM KREDİ), TARIM KREDİ üyesi kooperatiflerin satın aldığı sözleşmeli tarım ürünlerinin yetkili depolarda tutularak TÜRİB’de alım satımının yapılarak Elektronik Ürün Sertifikasına (ELÜS) dönüştürülmesi için iş birliği yaptı.​

Söz konusu iş birliği ile TARIM KREDİ üyesi üreticilerin ürettiği ürünler, lisanslı depolarda saklanarak ELUS’a aktarılmakta ve TÜRİB ELUS pazarında güvenle ve istikrarlı bir şekilde işlenmektedir.

Ayrıca TARIM KREDİ kooperatifleri tarafından çiftçilere yapılan ayni ve/veya nakdi ödemeler, tam otomasyon kapsamında TÜRİB’de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde üretim öncesi mahsup edilmektedir.

TRİB ve TARIM KREDİ’nin ortaklaşa yürüttüğü altyapı geliştirme çalışması ile KREDİ tarım kooperatifleri TÜRİB ELUS işlem platformuna entegre edilerek TÜRİB sözleşmeli tarımsal ürün alım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk anlaşma 11/17/2020 tarihinde imzalanmıştır.

1863 yılında temelleri atılan Türkiye’nin en büyük çiftçi örgütü olan TARIM KREDİ, çiftçilerle planlı üretim için sözleşmeli üretim faaliyetleri yürütmekte ve gerekli tarımsal girdileri zamanında temin etmektedir. Bu kapsamda yaş sebze ve meyveler ile arpa, buğday, mısır, ayçiçek yağı gibi ürünler başta olmak üzere tarım sektöründeki geniş bir üretici yelpazesine tohum, gübre, tarım aletleri, mazot, yem ve kredi gibi destekler sağlamaktadır. , ELUS kapsamına giren kuru üzüm ve zeytin.

Gıda tedarik sisteminin öngörülebilirliğini artırmak ve sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla TÜRİB, Türkiye Odalar ve Borsalar Federasyonu (TOBB), Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer piyasa katılımcıları istikrarlı bir gelir kaynağına sahip çiftçiler, sözleşmeli çiftçiliği geliştirir ve kullanımını diğer piyasa katılımcıları tarafından geniş çapta kabul ettirir. Paydaşlarla işbirliğini sürdürür.

-TURB HAKKINDA

Türkiye İhtisas Ürünleri Borsası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 5174 Sayılı Odalar Federasyonu Kanunu’nun 53. Maddesi çerçevesindeki teklifi üzerine 06.04.2017 tarih ve 30030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. . Ve Türkiye Ticaret Borsaları, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuklarına İlişkin Kanun No. 9986/2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.06.2018 tarihinde oluşturulmuş ve 26.07.2019 tarih ve ELUS Pazarı Aktif hale getirilmiştir.

TÜRİB’in temel amacı ve faaliyet alanı; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında lisanslı depo işletmecileri tarafından oluşturulan elektronik ürün faturası ve elektronik ürün faturasına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ifasını sağlamak amacıyla finansal aracılık faaliyetlerinde bulunmak.


Kaynak: TOBB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın