https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Son kullanma tarihi belli olmayan sözleşmelerde damga vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisi için ihbar süresi nedir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Son kullanma tarihi belli olmayan sözleşmelerde damga vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisi için ihbar süresi nedir?

Son kullanma tarihi belli olmayan sözleşmelerde damga vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisi için ihbar süresi nedir?

Sözleşme şartı maddesi “…/…/….süresinin başlangıç ​​tarihi ve sözleşmenin bitiş tarihi belirsizdir.Taraflar diledikleri zaman bir hafta önceden ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir, herhangi bir süre Süre farketmeksizin.Yapılacak işin ücretleri ile ilgili maddede 230.000,00 TL olarak yazılmıştır.Damga vergisi sabit mi yoksa oransal olarak mı ödenmelidir? sabit olarak ödenip ödenmeyeceği belli değil mi?

Sözleşmede yazan 230.000 TL’den fazla nispi günlük değer üzerinden hesaplanır.

11.06.2020 tarihinde liman genişletme işlerinde kullanılmak üzere ithal bir ürün ve montajı için 13/D belgesine sahip bir firma ile 50.000$ değerinde sözleşme imzalanmıştır. Binde 9,48, damga vergisinin ödenmesi için hangi döviz kuruna göre alınacak ve ilgili vergi dairesine bildirim süresi nedir?

MB dövizin sözleşmenin imzalandığı tarihteki alış fiyatı üzerinden hesaplanır. İsnat edilen KV’nin mükellef olması halinde, KV’de mükellef sürekli vergi mükellefi olup, imza tarihini takip eden ayın 26’sına kadar beyan ve ödeme yapar. Süresiz DV mükellefi ise, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyan edilir ve aynı zamanda ödenir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Payların devrine ilişkin sözleşmeler damga vergisinden muaf mıdır?

Vergi, harç ve harçtan belge muafiyetimiz var. Hakedişler için damga vergisi ödeyecek miyiz?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın