https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
SMMM ve YMM ücret tarifesinin tanımı nedir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » SMMM ve YMM ücret tarifesinin tanımı nedir?

SMMM ve YMM ücret tarifesinin tanımı nedir?

İçindekiler

SMMM ve EBM ücret tarifesi tanımı

Bu listede, belge hazırlama, işleme, belgelendirme, denetim ve danışmanlık hizmetleri için serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin alacağı asgari ücretler yer almaktadır.

Odalar tarifeyi her yıl yeniden düzenler ve Geçici Konsey’e gönderir. Takvim yılının son ayında Geçici Kurul gelecek yıl uygulanacak tarifeyi açıkladı. Yeni tarife kesinleşene kadar eski tarife uygulanacaktır.

tarife yapısı

Tarife belirlemede danışmanlık, denetim, belgelendirme hizmetleri ve belge düzenleme hizmetleri için ayrı tarife gruplarının tanımlanması gerekmektedir.

Tarifede, hizmet başka bir meslek mensubu tarafından veriliyorsa,
O meslek mensubu, hizmeti fiilen icra eden meslek mensubudur.
Ödeme oranı da gösterilir.

Tahkim, tecrübe, tasfiye memuru ve adli makamlar
Ücretler ve benzeri durumlarda tarifedeki ücret esas alınır.

Tablo ayarı

Geçen yılın eylül ayında tarife bir yıllığına belirlendi
Odalarla başlar.

Odalar; Yeni tanımlarını Ekim ayı sonuna kadar Geçici Konsey’e sunarlar.
Yöntemler.

Geçici kurul, Kasım ayı sonuna kadar tarifeyi tüm ülke için tek tarife veya bölgelere göre birden fazla tarife olarak düzenleyerek bakanlığa gönderir.
Bakanlık bu tanımları aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlar.

Yeni oluşturulan odalar, çıktıkları odanın tarifesini uygular.

hazırlama ilkeleri

tarifelerin belirlenmesi sırasında; odalar ve geçici konsey tarafından,
İlkeler takip edilir:

a) Yeminli mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler
Mali müşavirler için ayrı tanımlar hazırlanır.

b) tarifelerde. Danışmanlık, denetim, belgelendirme ve belge düzenleme hizmetleri
Ayrı bir ücret belirlenir.

c) Tarifesi düzenlenirken Kanunun 2 nci maddesinde sayılan hizmetler
ayrı ayrı dikkate alınır.

ç) Tarifelerde denetim ücretleri denetim türlerine göre sınıflandırılır.

e – tarifelerde;

aa – bireysel şirketlere veya şirketlere göre;
bb – hizmet imalat ve inşaat faaliyetlerine bağlı olarak;
cc – işyeri ve şube sayısına, yan defter sayısına, işlem hacmine göre;
dd – hizmetin işyerinde mi yoksa profesyonel bir ofiste mi verildiğine bağlı olarak;
ee – bilgisayara veya manuel kayda göre; Ücret farklılaşması.

Tarifedeki ücretleri belirleyin

Tarifedeki ücretlerin belirlenmesinde, hizmetlerin kişi/saat bazında maliyeti ile o bölgedeki genel ücret düzeyi ve yaşam standardı dikkate alınır.

Genel ilke olarak tarifelerde ücretler yüzde olarak belirlenemez.
Ancak hizmetin niteliğine göre ücret, işin yüzdesi olarak tarifelerde belirlenir.
Belirlenebilir.

tarife beyanı

Bir yıl sonra uygulanacak ücret tarifesi bir önceki yılın 20 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete’de ilan edilir.

Nihai tanımlar ayrıca ilgili odalar tarafından ilan tahtalarına asılır.
tarafından duyuruldu

tarife uyumu

Ücret belirlenirken tarifeye uyulmalıdır. Tarifedeki asgari ücretin altında çalışmak yasaktır; Aksine, eylem disiplin cezasını gerektirir. Profesyoneller ücretsiz işlem yapamazlar.


Kaynak: Yeminli mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ücret ilkeleri listesi
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Mali müşavirler ikamet adreslerinde çalışabilir mi?

Mali Müşavirler Şirketlere Ortak Olup Yönetimlerine Katılabilir mi?

E-sertifika başvurusunu tamamlamayan Bağımsız Mali Müşavirlerin serbest meslek makbuzları Haziran ayı sonuna kadar bastırılacaktır.

Müvekkilleri adına cezai sorumluluk taşıyan mali müşavirler bu ödemeleri gider olarak düşebilir mi?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın