medyauzmani.com
Sistemde kayıtlı bir kullanıcı olmadan tarihli bir elektronik fatura düzenlenebilir mi? – Özgün Fikirler

Sistemde kayıtlı bir kullanıcı olmadan tarihli bir elektronik fatura düzenlenebilir mi?

Elektronik fatura ve ibrazı saklama taahhüdümüz ne kadardır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre mükellefler, düzenledikleri faturalar ile adlarına düzenlenen faturaları yasal süreler içinde saklamak ve talep halinde ibraz etmekle yükümlüdür. Mali mühür, elektronik fatura verilerinin bütünlüğünü sağlayarak, kaynağının inkar edilemeyeceğini garanti eder.

Damganın doğruluğu ve geçerliliği ancak elektronik olarak doğrulanabileceğinden, elektronik fatura kağıda basılarak saklanamaz. Bu nedenle mükellefler, yasal süreler içinde düzenleyip teslim aldıkları elektronik faturaları, mali mühür de dahil olmak üzere kendi elektronik, manyetik veya optik ortamlarında muhafaza etmek ve talep halinde manyetik e-posta ile ibraz etmek zorundadır. veya görsel yardımcılar. Mükellefler dilerse VUK’un 421 sayılı Özel Durum Tebliği kapsamında depolama izni almış mükellefler tarafından da tutulabilir.


Kaynak: GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın