medyauzmani.com
Şirketimizde okumaya devam eden bir üniversite öğrencisini yarı zamanlı olarak çalıştırabilir miyiz? – Özgün Fikirler

Şirketimizde okumaya devam eden bir üniversite öğrencisini yarı zamanlı olarak çalıştırabilir miyiz?

Orta öğretimde okuyan bir üniversite öğrencisine mobilya aksesuarları toptan satış şirketimizde part-time iş sağlayabilir miyiz?

çalışabilir. 6111 Sayılı Kanun ile; Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına çalışan dernekler, vergiden muaf kurumlar tarafından tam burslu olarak burslanan yabancı uyruklu öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca ayrılan kontenjan (sağlık giderleri) dahilinde yüksek öğrenim görenler hariçtir. Üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenimlerine devam ettikleri sürece sigorta primlerini kendileri ödeyerek ve genel sağlık sigortası ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamında olmaları mümkün hale gelmiştir. Bu öğrencilerin genel sağlık sigortasının sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için dönem başında primlerini peşin olarak öderler.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın