https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şirket kurulurken yapılan arsa ayni sermaye olarak satılırsa şirket sermayesi azalır mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şirket kurulurken yapılan arsa ayni sermaye olarak satılırsa şirket sermayesi azalır mı?

Şirket kurulurken yapılan arsa ayni sermaye olarak satılırsa şirket sermayesi azalır mı?

İki anonim şirket kurdular.
İki ortak girişimin kurulmasında ayni sermaye olarak koydular.
Şimdi araziyi satacaklar.
Arsa satılırsa şirket sermayesi azalır mı?

Arsanın satışı için fatura kesilecek.

Arsa satıldığında sermaye azalmaz.

Arsa satışından elde edilen gelirler gelir hesaplarına dahil edilmektedir.

Arsanın 2 yıldan fazla faal olması ve KVK 5. maddesindeki şartların sağlanması halinde gelirin % 50’si sermayeye eklenir veya kamulaştırma halinde fon hesabında tutulursa 5 yıl, KV’nin %50’lik kısmına istisna uygulanır.

Ayrıca katma değer vergisinin 17/4. maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde fatura üzerinden katma değer vergisi hesaplanmaz.

İlgili makalelere göz atın.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanının azami görev süresi nedir?

Tüzüğe göre yönetim kurulunun görev süresi en fazla üç yıl olabilirken, TTK her yıl bu seçilen üyeler arasından bir başkan seçilmesi ve bir veya birden fazla başkan vekilinin atanması şartını belirlemiştir. yokluğunda toplantılara başkanlık etmek üzere seçilir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın