https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şirket çalışanları için ücretsiz eğitim için fatura düzenlemek ve KDV hesaplamak gerekli midir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şirket çalışanları için ücretsiz eğitim için fatura düzenlemek ve KDV hesaplamak gerekli midir?

Şirket çalışanları için ücretsiz eğitim için fatura düzenlemek ve KDV hesaplamak gerekli midir?

GIB spesifikasyonlarından uyarlanmıştır.

USCIS’e kayıtlı yardım talep formunuzda, Onaylı Milli Eğitim Bakanlığı adı altında faaliyet gösteren kurumda … Milli Eğitim Bakanlığı adı altında hizmet veren kursun mesleki seviyeyi yükseltmek ve eğitiminize yön vermek amacıyla eğitim kapsamına alındığı belirtilmektedir. kurumunuzda çalışan personelinizin söz konusu kurs için çalışanlarınızdan eğitim ücreti almaması ve çalışanlarınıza ücretsiz verilen eğitimler için fatura kesilip kesilmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı Başkanlığımızın görüşü istenmektedir.

Birincisi – Katma değer vergisi kanunu açısından:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

Madde 1/1’de Türkiye’de ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir,

4. maddede hizmet, teslim ve teslim sayılan işlemler, mal ithalatı dışındaki işlemler; Bir şeyi yapmak, işlemek, üretmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak veya yapmamayı taahhüt etmek,

5 inci maddede işletme sahibi, işadamları veya diğer kişilerin vergiye tabi hizmetten yararlandığı bir hizmet olarak kabul edilmesi,

10/b maddesinde fatura veya benzeri belgelerin malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce ibraz edilmesi hâlinde vergiyi doğuran olay fatura veya benzeri belgelerin düzenlendiği anda doğar ve bu belgelerde gösterilen tutarlarla sınırlıdır. belgeler,

Madde 27/1’de mal, menfaat ve hizmet gibi değeri veya değeri bilinmeyen ve bedelinin paradan başka değerleri olan işlemlerde, niteliğine göre önceki veya önceki ücret esas alınır. işlem,

yasalaştı

Buna göre, kuruluş çalışanlarının üçüncü kişilere verilen hizmetten bedelsiz olarak yararlanması halinde, kanunun 5 ve 27/1. maddeleri uyarınca önceki değeri üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekir.

İkincisi – Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinde:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi; “Ücret, para ile temsil edilebilecek bir hizmet karşılığında işverene ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara sunulan para ve menfaatlerdir.

Ödenek, tazminat, nakdi tazminat (mali sorumluluk tazminatı), tahsilat, zam, avans, katkı payı, huzur hakkı, prim, ikramiye ve gider karşılığı adına ödenmesi şartıyla kazancın belirli bir yüzdesi olarak belirlenir. . Veya diğer isimler veya ortaklık ilişkisi değildir. Bulunmuş olması mahiyetini değiştirmez…” Sağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, mesleki seviyeyi yükseltmek ve şirket çalışanına rehberlik etmek amacıyla şirket bünyesinde çalışan kurslarda ücretsiz olarak verilen eğitimler ücret olarak kabul edilmeyeceğinden vergi alınmayacaktır. .

Üçüncüsü – vergi prosedürü koşullarında:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesi, bu Kanuna göre tutulan üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tasdik ettirilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Fatura, malı müşteriye satan veya işi yürüten tacir tarafından, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlu olduğu tutarı gösteren ticari belge olarak tanımlanır. Faturanın malın teslimi veya hizmete giriş tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi ve bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı zorunludur.

Aynı kanunun 267. maddesinde; “Ticaret değeri, gerçek değeri olmayan veya bilinmeyen veya kesin olarak belirlenemeyen bir malın değerleme gününde satılsaydı bir öncekine göre sahip olacağı değerdir.

…” dahil.

Bu bağlamda, çalışanlarınızın profesyonel seviyeyi yükseltmek ve rehberlik etmek amacıyla kendi bünyenizde üçüncü kişilere ücretli olarak sağladığınız hizmetten ücretsiz olarak faydalanması durumunda, katma değer vergisini içeren fatura önceki fiyatın Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesine göre hesaplanması ve aynı kanuna göre hizmet bedelinin sıfır olması ve 231 inci maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen süre içinde düzenlenmesi şartıyla hesaplanır. .


Kaynak: GİB Özel, 23/08/2013, 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]-1294, İstanbul Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Çalışanlara verilen hizmetler katma değer vergisine tabi midir?

Yurt dışında verilen hizmetler karşılığında çalışanlara yapılan tazminat ödemeleri genel gider yazılabilir mi?

İŞKUR’un kurumlar vergisi karşılığı işbaşı eğitim programına katılan çalışanlara verilen yardımların durumu nedir?

Bireylerin aylık maaşlarını altın olarak harcamak mümkün mü?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın