https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şirket birleşmelerinde devredilen şirketin kayıtlı sermayesi kadar sermaye artırımı yapılmalı mıdır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şirket birleşmelerinde devredilen şirketin kayıtlı sermayesi kadar sermaye artırımı yapılmalı mıdır?

Şirket birleşmelerinde devredilen şirketin kayıtlı sermayesi kadar sermaye artırımı yapılmalı mıdır?

Aynı kişiye ait anonim şirketin iki birleşmesinde sermaye artırımı yapılırken, devredilen şirketin sermayesini mi yoksa öz kaynaklarını mı dikkate alıyoruz? Örneğin devredildiği şirketin sermayesi 2.590.000 TL ama hisseleri 890.000 TL. Sermaye artırımı yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Birleşmelerde, devralan şirketin kayıtlı sermayesi dikkate alınarak sermaye artırımı yapılması zorunludur.

Anonim şirketin dönem zararı ile bir önceki yıl zararlarının toplamı şirket sermayesinin 2/3’ünü geçmiştir. Bu durumda teknik iflas durumunda şirket sermaye artırmadan faaliyetlerine devam edebilir mi?

İşlemlerin Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesine göre yapılması zorunludur ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Bakanlıkça yayınlanan bir tebliğde yayımlanmıştır.

Sermayenin bu orana tekabül eden sayıya indirilmesi için genel kurulun onayı ile 1/3 oranında yeterli olabileceği değerlendirilmektedir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Şirket birleşme ve bölünme beyannamesi değiştirilmiştir. 30.5.2020

Birleşme sonucunda devralan şirket, devralan şirketin nakit sermayesindeki artış nedeniyle faizi azaltmıştır.

Şirkette çalışacak eski çalışanların ücret esasları, aynı işverene ait iki bağlı ortaklığın birleşmesi sonucu oluşmuştur…

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın