https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Sigortalı, yapı ruhsatı başvurusunda otomatik olarak kaydedilebilir - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Sigortalı, yapı ruhsatı başvurusunda otomatik olarak kaydedilebilir

Sigortalı, yapı ruhsatı başvurusunda otomatik olarak kaydedilebilir

mide bulantısı

Kanuni Genelge 21.04.2021 / 84

Yapı ruhsatı başvurusunda, sigortalı ile ilgili olarak sigortalının kaydına esas bilgileri oluşturan sigortalının kayıt işlemi, ruhsat vermeye yetkili merciye sunulur ve SGK tarafından SGK’ya aktarılır. komisyoncu. Yönetim online olarak otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrı bir sigortalı işyerine bildirimde bulunulmasına gerek kalmayacaktır.

Uygulama usul ve esasları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa bile, il, belediye ve belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarına istinaden yapı ruhsatı verilmesi aşamasında işyeri tescili otomatik olarak başlamıştır. yetkilendirdiği diğer kamu ve özel tüzel kişiler lisans verebilir, bu husus 21.03.2018/50 Sayılı Genelgemizle duyurulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, işyerinin bildirildiği işyerlerinde sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde işe başlayan sigortalıların sigortalılık süresi SGK’ya devredilir. ilk seferde en geç işe başlama tarihinden itibaren ilgili ayın süresi dolmuştur. Bugüne kadar verilen sigortalı işe giriş bildirimleri süresinde verilmiş sayılır.

Sigortalıların kayıt işlemleri, 21.03.2018/50 Sayılı Genelgemizde açıklanan işyerinde otomatik kayıt bilgileri ile sigortalının kaydına esas bilgiler ile birlikte otomatik olarak gerçekleştirilecektir. İnşaatta çalıştırılacak sigortalıların ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından internet üzerinden SSK’ya izin başvurusu aşamasında ayrıca teminatlı işe giriş izni düzenlenmesine gerek yoktur.

Ancak, otomatik tescilli işyerleri için, yapı ruhsatı başvurusunda çalıştırılacak sigortalılara ilişkin bildirim bulunmayan işyerlerinde çalışacak sigortalılar için işe giriş bildirimlerine ilişkin yürürlükteki usule göre işlem yapılır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın