https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
SGK Primi yol ücreti ve yol parasından kesilecek mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » SGK Primi yol ücreti ve yol parasından kesilecek mi?

SGK Primi yol ücreti ve yol parasından kesilecek mi?

6245 sayılı Harçlık Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen yol gideri, günlük giderler, aile giderleri ve taşınma giderleri olarak yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır.

Bu perspektiften, Sigortalıya bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine istinaden ve sigortalının geçici görevlendirme veya iş yeri değişikliği ile başka bir yere nakli nedeniyle seyahat kavramına giren ücretler dahil değildir. Kazançlar prime tabidir.

1/9/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşveren İcra Tebliği’nin “7.8.3-İş Gezileri” başlıklı alt bendinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf bulunmasına rağmen ve 28398 sayılı İşveren başvuru beyannamesine atıf yapılmıştır. Sigortalının bir işyerinde çalıştığı yerden başka bir yere nakledilmesi nedeniyle yolluk, gündelik ve yol giderleri gibi duruma göre ödenen ödemeler olan yolluk kavramı kapsamında ödemelerin tanımlanmasından oluşmaktadır. geçici görevlendirme veya iş yerinin değiştirilmesi ve ödemelerinin belgelerle ispat edilmesi halinde, hiçbir şekilde prime esas gelire dahil edilmesi gerekir.

Yol yardımı veya yol yardımı, sigortalıya işe gidip gelme desteği olarak verilen ek bir ödemedir; Söz konusu ödeme 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin “(b) bendinde düzenlenmiştir. Belirtilen istisnalar dışında, her ne nam altında olursa olsun yapılan tüm ödemeler ve her türlü nakdi ödemeler, sigorta primine esas kazanç yerine ayni yardım hükmüne tabidir.” ödül.

Bu kapsamda, sigortalıya işe gidip gelmek için ödenen yol giderleri bu kapsama dahil edilmeyecek ve bu tür ödemelerin tamamı prime esas kazançlara dahil edilecektir.

Öte yandan, sigortalıya yapılan ödemenin çalışma ödeneği niteliğinde olduğunun ispatı gerektiğinden, bunun bir belge ile ispat edilmesi gerektiğinden, işverenin çalışma ödeneğine ilişkin belgeleri saklaması gerekir. bu durumu kanıtlamak ve kuruluşumuz tarafından talep edildiğinde sunmak.


Kaynak: SGK İşyeri İşlemleri Genelgesi 2020-20 18.06.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın