https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
SGK primi ücret tazminatından kesilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » SGK primi ücret tazminatından kesilir mi?

SGK primi ücret tazminatından kesilir mi?

6245 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen apartman ve tesislerde çalışan sigortalılara, yerde gezici çalışan işçilere, 49 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre maaş ödenir. Görev tazminatı sigorta matrahına dahil edilmez ödül.

iş sözleşmesinin feshi nedeniyle veya çeşitli nedenlerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatı, kıdem tazminatı veya kıdem tazminatı ve keşif ücreti şeklinde toplu ödemeler; Sigorta primine esas kazanç hesaplanırken dikkate alınmayacaktır.

Ancak, gerektiğinde yukarıdaki ödemelere ilişkin belgeler denetim personeline verilecektir.


Kaynak: SGK İşyeri İşlemleri Genelgesi 2020-20 18.06.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın