https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Serbest meslek kazançları ve telif hakkı 600.000 TL’yi geçerse gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Serbest meslek kazançları ve telif hakkı 600.000 TL’yi geçerse gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir mi?

Serbest meslek kazançları ve telif hakkı 600.000 TL’yi geçerse gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir mi?

Bir hukuk firmasına üniversite öğretim görevlisi için gelir vergisi beyannamesi verirken tereddüt ediyordum. Bu kişinin 810.051,28 TL serbest meslek kazancı ve avukatlık bürosundan kestiği 211.000,00 TL vergisi bulunmaktadır. Bunun dışında 755.000,00 TL emlak kazancı ve 142.018 TL stopaj vardır. Reklam nasıl hazırlanmalıdır?

Mükellef, Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. Maddesi uyarınca elde ettiği SM kazançları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca elde ettiği gayrimaddi hak bedellerini birleştirerek beyan etmelidir. 2020 yılı için franchise kar beyanı limiti 600.000 TL’dir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı (600.000 TL) aşması halinde, tüm kazançlar yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Her iki kazanç için kesilen vergi, tahsilat yoluyla beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Bildiğiniz üzere bireysel bilanço şirketlerinde herhangi bir karşılık ayrılmamaktadır. Sorum şu, tahakkuk eden kâr 193-360 olarak kaydedilmeli ve ne zaman 360-102 olarak ödenmeli?

GSYİH vergi mükellefi kişisel vergileri (Geçici vergi, brüt katma değerin yıllık kişisel vergisidir.) Hesaplamalar 193-360 kullanılmaz. Kâr, kasa veya banka hesabı ile bilançoda kapatılır.

Mükellefler kendi vergilerini öderler ve ticari defterlere işlenmezler.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya tüzel kişiler tarafından kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz. resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın