medyauzmani.com
Özel hastanelere sağlık hizmeti veren şirketler 1 Temmuz’dan itibaren elektronik faturaya geçmeli mi? – Özgün Fikirler

Özel hastanelere sağlık hizmeti veren şirketler 1 Temmuz’dan itibaren elektronik faturaya geçmeli mi?

Bir hastanede insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren müvekkilim (limited şirket tüzel kişiliği) 01.07.2021 tarihinden itibaren elektronik faturalandırmaya geçmek zorunda mıdır?

1/7/2021 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların elektronik faturaya geçiş yapmaları zorunludur. Bahsettiğiniz sağlık şirketinin özel hastaneye kestiği faturada herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Gelir vergisi yükümlülüğü, Perakende Ticaret Faaliyet Kodu 479114 – Radyo, Televizyon, Posta veya İnternet ile iş defterimize kaydedilir. Satışlarımızın tamamı web sitemizden ve tamamı burada tredyol, N11 gibi platformlar üzerinden yapılacaktır. Yıllık satış beklentimiz 100 bin TL. Yaptığımız satışları anlaşmalı matbaadan bastırdığımız Konşimentolu Fatura ile birlikte Satış Faturası Evrak Siparişimizde veya VUK 509 Sayılı Tebliğinde belirtilen “Elektronik Arşiv”de gerçekleştirebilir miyiz? Fatura talebinde bulunanlar ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, elektronik ortamda yaptıkları satışlara ilişkin elektronik arşiv faturalarını vermekle yükümlüdür. Net satış gelirimiz ne olursa olsun, özel anlaşmalı bir entegratör ile mali mühür sağlayarak sözleşme imzalayarak tüm satışlarımıza E-Arşiv ve E-Fatura düzenlemek zorunda mıyız?

VUK’un 509 Sayılı Tebliğinde belirtilen elektronik arşiv faturası uygulaması ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı kapsamına girenler, elektronik ortamda yaptıkları satışlara ilişkin olarak elektronik arşiv faturası ibraz etmekle yükümlüdür. Elektronik arşiv faturası GİB üzerinden düzenlenebileceği gibi, GİB’den mali mührü alınarak özel bir sözleşmeli entegrasyon şirketi ile sözleşme imzalanarak da elektronik fatura düzenlenebilir.

—————————————————————————————————-

Özel sağlık kurumları 01.01.2021 tarihinden itibaren elektronik faturalamaya geçmek zorunda mı?

Sadece sektör bazında değil, tüm e-fatura havale kriterlerine bakmak esastır.

1- 2018 yılı veya müteakip hesap dönemlerine ait toplam satış hasılatı (veya satış ve toplam işletme hasılatı) 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler.

2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listede yer alan malların üretimi, ithalatı, teslimi vb. Faaliyetleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans (satış lisansı dahil) almış olan mükellefler.

3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (3) sayılı Listede sayılan malları üreten ve/veya imal eden ve/veya ithal eden kişi.

4-Elektronik ticaret ortamını başkaları adına Kanunda belirtilen ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için sağlayan gerçek veya tüzel kişi Hizmet sağlayıcıların aracısı, gayrimenkul satışı veya kiralanması için reklam yayınlayan sitelerin sahipleri veya işletmecileri gerçek ve tüzel kişilere ait motorlu taşıtlar ve aracılar ile komisyoncular, İnternet ortamında reklam yayınlanmasına aracılık eden çevrimiçi reklam hizmeti.

5- 3/11 tarihli ve yeterli arz ve talep derinliğine sahip sebze, meyve ve diğer emtia ticaretini düzenleyen kanun hükümlerine göre komisyoncu veya bayi sıfatıyla sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler. / 2010 ve 5957 sayılı.

a) Elektronik fatura talebinde bulunmakla yükümlü olan mükelleflerin sattıkları mal ve/veya ifa ettikleri hizmetlere ilişkin düzenledikleri faturalar bu beyannamenin “V.7” maddesine tabidir. “VHL” ve “VHL” numaralı bölümlerde belirtilen istisnai durumlar dışında elektronik fatura düzenlenmesi ve alınması zorunludur.

b) 10/12 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Maliyesinin Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli tablolarda yer alan elektronik fatura talebinden yönetimin ve kamu iktisadi kurum, kuruluş ve kuruluşlarının yararlandırılacağına dair taahhüt, usul ve esaslar. / 2003 Muhasebe Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve yönetim sistemi çerçevesinde belirlenir.

c) E-fatura uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi ebelge.gib.gov.tr ​​adresinde yayımlanır.

d) Bu beyanname ile belirlenen limitlerin altına düşen mükellefler dilerlerse elektronik fatura talebinden de yararlanabilirler.

e) Elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler; Tam bölünme, birleşme (devralma yoluyla birleşme ve yeni işletme olarak birleşme) veya tür (tür) değişikliği hallerinde devredilen veya birleşen tüzel kişilerin mükellefleri ile tam bölünme sonucunda ortaya çıkan yeni bir tüzel kişinin vergi mükellefleri bölüm veya tür (tür) değişikliği e- fatura uygulamasına dönüşür. Uygulama süresi hiçbir şekilde işlemin Ticaret Siciline tescilini takip eden ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

——————————————————————–

Sadece çalışanlara verilen tedavi hizmeti kayıttan düşülebilir.

Sadece çalışanlara verilecek sağlık hizmeti kayıttan düşülebilir. Akrabalara yapılan hizmetler silinemez.

Yerleşke dışı sağlık kuruluşlarından iş yerinde alınan sağlık hizmetlerinin ücrete dahil edilmesi zorunludur.

Sağlık hizmetinin verildiği yerin önemli olmadığı yönünde görüşler olsa da maddede bu hizmetlerin işyerinde veya müştemilatında verilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.

Dış sağlık kuruluşundan sağlık hizmeti alınması ve bu hizmetin bedelinin işveren tarafından ödenmesi halinde, bu bedel işçiye ücret olarak tahakkuk ettirilir ve 40/1 maddesine göre ücret gideri olarak ödenir. Gelir Vergisi Kanunu.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın