medyauzmani.com
Özel hastanelerden alınan sağlık hizmetleri personel maaşına dahil edilmeli mi? – Özgün Fikirler

Özel hastanelerden alınan sağlık hizmetleri personel maaşına dahil edilmeli mi?

Sadece çalışanlara verilen tedavi hizmeti kayıttan düşülebilir.

Sadece çalışanlara verilecek sağlık hizmeti kayıttan düşülebilir. Akrabalara yapılan hizmetler silinemez.

Yerleşke dışı sağlık kuruluşlarından iş yerinde alınan sağlık hizmetlerinin ücrete dahil edilmesi zorunludur.

Sağlık hizmetinin verildiği yerin önemli olmadığı yönünde görüşler olsa da maddede bu hizmetlerin işyerinde veya müştemilatında verilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.

Dış sağlık kuruluşundan sağlık hizmeti alınması ve bu hizmetin bedelinin işveren tarafından ödenmesi halinde, bu bedel işçiye ücret olarak tahakkuk ettirilir ve 40/1 maddesine göre ücret gideri olarak ödenir. Gelir Vergisi Kanunu.


Kaynak: TÜRMOB Kurumlar Vergisi Rehberi – Nisan 2021
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın