medyauzmani.com
Önceki tarihli elektronik fatura düzenleyebilir miyiz? – Özgün Fikirler

Önceki tarihli elektronik fatura düzenleyebilir miyiz?

Elektronik fatura mükellefi firma 31.01.2021 tarihli elektronik faturayı 31.01.2021 tarihinde değil, Şubat ayının ilk haftasında düzenleyebilir.

faturaların düzenlenme zamanı; VUK m.231/1-5’e göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin teslim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenir.

Bu sefer geri değil, ileri gidiyor. Dönemsellik ilkesi açısından ilgili hasılatın ilgili dönem için yansıtılması gerekmektedir. Faturanızı yukarıdaki kriterler aralığında düzenlemelisiniz.


GİB Portalı üzerinde oluşturduğumuz taslak e-SMS makbuzunu onaylamak için kaç güne ihtiyacımız var?

Tahsilat yapıldığında makbuz oluşturulmalı ve onaylanmalıdır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın