https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Önceki dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan elektronik serbest meslek makbuzu beyan etmemiz gereken dönemin özet beyanında? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Önceki dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan elektronik serbest meslek makbuzu beyan etmemiz gereken dönemin özet beyanında?

Önceki dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan elektronik serbest meslek makbuzu beyan etmemiz gereken dönemin özet beyanında?

Mali müşavirlik hizmeti aldığımız firma Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim aylarına ait Kasım ayı serbest meslek makbuzunu 4 ay süreyle kesti. Stopaj vergisini kasım ayında burada açıklayacağız değil mi?

Elektronik dekont Kasım ayına ait ise Aralık ayı özet ve muallak hizmet beyanı ile birlikte toplam değer üzerinden stopaj beyan edilecektir.

ama; Bilindiği üzere serbest meslek kazancı üzerinden KDV hizmetin verildiği tarihte doğmaktadır.

Bu durumda SM uzmanları ücreti tahsil etmeseler dahi aylık olarak makbuz vermek zorundadırlar.

2021 yılına ait 6 aylık kira stopajı Kasım 2020’de ödenmiştir. Kasım ayında verilmesi gereken muhtasar beyannameye uygulanacak stopaj oranı nedir?

%10 olacaktır.

Kira kontratının 2021’e kadar devam edip etmemesi önemli değil.

Önemli olan ödemenin 31.12.2020 tarihine kadar yapılmasıdır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın