medyauzmani.com
Nakdi ücret desteği alan firma tekrar çalışmaya başladığında kuruluşa bildirimde bulunur mu? – Özgün Fikirler

Nakdi ücret desteği alan firma tekrar çalışmaya başladığında kuruluşa bildirimde bulunur mu?

04/21/2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılan bir çalışan, 06/1/2020 tarihinde işbaşı yapacaktır. Bu süre zarfında ücretsiz izin teşvikinden yararlanır. Çalışmaya başladığında herhangi bir yerde bir bildirime ihtiyacımız var mı?

Nakdi ücret desteği bildirimleri aylık olarak ve işveren (veya meslek mensubu) tarafından yapılır. Haziran nakit ücreti sübvansiyonuna girmemelisiniz.

17.04.2020 tarihi itibariyle bir ilkokul kantinini işleten mükellef çalıştırdığı iki işçi için nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuştur. Ancak Cumhurbaşkanı 18.05.2020 tarihinde akademik yılın sonunu ilan etti. İşçiler, okul kapandığında işlerinin de biteceğini biliyorlar. Ancak aramızda belirli süreli yazılı bir hizmet sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu durumda 31.05.2020 tarihinde 05 kodu ile Sgk’den çıkış yapabilir miyiz?

Belirli bir iş sözleşmesinin feshi olan çıkış kodu 05, fesih yasağı kapsamına girmez.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alan çalışanların kayıp gün bildirim formları ile SGK’ya bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Nisan 2020’de ücretsiz izin desteği alan çalışanlara Mayıs Kısa Çalışma Ödeneği.

Kısmi süreli çalışanlar için kaç gün içinde nakdi ücret desteği başvurusu yapılmalı?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın